Zapraszamy do udziału w konkursach polonistycznych!

1.MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI   POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„NIE DAMY POGRZEŚĆ MOWY” organizowany przez  Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach

Konkurs odbędzie się 20 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach.

Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji będzie brała pod uwagę:

  • dobór repertuaru (1 utwór, ze wskazaniem tytułu i autora),
  • zgodność tematyki utworu z charakterem konkursu,
  • dykcję i wymowę,
  • interpretację utworu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenie uczestników do Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej może odbyć się drogą mailową lub tradycyjną do 7 listopada 2018 r. na formularzu zgłoszeniowym  dołączonym do regulaminu.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie skierniewickich szkół. Każda z placówek może zgłosić 3 uczestników dla każdego typu szkoły.

 

2.OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…”  organizowany przez Stowarzyszenie Delta na zlecenie Ministerstwa Edukacji.

Nabór uczestników trwa od 24 października do 16 listopada 2018 r. 
Konkurs, realizowany pod hasłem „Ojczyzno droga i luba (…) Niewart Ciebie, niewart życia, Kto w niewoli żyć może!”, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych i rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych.
Konkurs ma charakter dwuetapowy:
– I etap – przesłanie samodzielnie napisanego wiersza związanego z tematyką konkursu,
– II etap (finał) – publiczne zaprezentowanie wiersza we własnej interpretacji.
Finał odbędzie się w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym.

STRONA KONKURSOWA – ZGŁOSZENIA
www.doniepodleglej.pl
konkurs@doniepodleglej.pl

 

3.KONKURS LITERACKI „PAPIERÓWKA” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach.

Na konkurs można zgłosić: opowiadanie pod hasłem „MAŁY, NIEBIESKI GUZIK”,

  • Praca nie może być wcześniej publikowana i nagrodzona w innych konkursach,
  • Musi być opatrzona tytułem,
  • Warunki formalne: do 5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
  • Na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub meblowo na adres: konkursy@mbp.skierniewice.pl).

Zgłoszenia do 26 listopada 2018r.

 

Wszystkie zgłoszenia i szczegóły dotyczące w/w konkursów polonistów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

Skip to content