FERS

PROJEKT FERS 1 ↗
Numer projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100684

Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej 

TYTUŁ PROJEKTU: „Z ziemi polskiej do włoskiej – poznajemy korzenie kultury łacińskiej”  

#FunduszeEuropejskie

PROJEKT FERS 2↗
Numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136839

Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej 

TYTUŁ PROJEKTU: „Z ziemi polskiej do włoskiej – poznajemy korzenie kultury łacińskiej”  

#FunduszeUE

Skip to content