Dzień Otwarty – 19 kwietnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII zamierzających kontynuować naukę w naszej szkole na Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach w dniu 19 kwietnia 2023 roku (środa):

na godzinę 11:00 – uczniów szkół z terenu powiatu skierniewickiego oraz powiatów ościennych;

na godzinę 13:00 – uczniów szkół z terenu miasta Skierniewice

Dzień Otwarty rozpoczniemy na sali gimnastycznej spotkaniem z dyrekcją szkoły, nauczycielami, przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i naszymi uczniami. Następnie zorganizowane grupy będą miały możliwość odwiedzenia naszych klas podczas lekcji.
Zapraszamy i prosimy o punktualne przybycie.

Dyrekcja
Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa
w Skierniewicach

Krzysztof Kałucki laureatem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

W dniach 24 – 25.03.2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Uczestniczący w Olimpiadzie uczeń klasy IV b Krzysztof Kałucki osiągnął bardzo dobry wynik uzyskując tytuł laureata. To najlepszy wynik ucznia naszego Liceum w historii rywalizacji w tej Olimpiadzie.

Serdecznie gratulujemy.
Grzegorz Bożek

3, 2, 1, 0 START! JEDZIEMY! LITWA PRZED NAMI! RUSZA REKRUTACJA

Nasza szkoła uzyskała akceptację komisji kwalifikacyjnej o przyznanie dofinansowania na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach programu POWER finansowanego z Funduszy Europejskich.

Będziemy uczestniczyć w projekcie pt. „Łączy nas dziedzictwo”. Jest on skierowany do uczniów klas realizujących w rozszerzeniu przedmioty humanistyczne: 1b, 1c, 2b, 2c, 2f, 3b, 3c, 3f. Uczestnikiem projektu nie może być uczeń, który brał kiedykolwiek udział w ponadnarodowej mobilności programu POWER. W dwutygodniowym projekcie dotyczącym zagranicznej mobilności na Litwie weźmie udział 30 uczniów i 4 opiekunów.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Koszt wyjazdu, pobytu oraz uczestnictwa we wszystkich zajęciach projektowych pokrywa organizator mobilności.

Projekt przygotowany jest głównie dla uczniów, którzy mają mniejsze szanse na wyjazdy zagraniczne, pochodzą z biedniejszych rodzin, czy terenów wiejskich.

Regulamin rekrutacji      i      Formularz zgłoszeniowy 

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31 marca 2023r. do godz. 15:00

Skip to content