Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenia

Matura – wyniki online. Jak je sprawdzić?

Publikacja wyników matur dla uczniów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi będzie 11 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 na poniższej stronie (Panel dla Ucznia):

wyniki.komisja.pl

Do zalogowania się na powyższy panel potrzebne są login i hasło, które otrzymaliście w szkole.

Wakacyjny Konkurs PIXart

Tworzysz na komputerze? Tworzysz na papierze? A może łączysz obie techniki?

Niezależnie od tego, co preferujesz, Twoją siłą jest kreatywność! Wykorzystaj ją i weź udział w naszym konkursie! Stwórz kreatywną grafikę, używając programowania! PixArt to konkurs na pograniczu grafiki komputerowej i programowania. Zadaniem uczestników jest stworzenie grafiki lub animacji w … Czytaj dalej

 

Stypendia dyrektora szkoły

W dniach 13-15 lipca 2020 r. w godz. 10:00-13:00 będą wypłacane stypendia.

Zapraszamy po odbiór.

Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym „Skierniewice – moje miasto”!

Tematyka filmu jest dowolna, jednak nawiązująca do Skierniewic, wydarzeń (osobistych, społecznych, historycznych, towarzyskich, tożsamościowych i odwołujących się do lokalnego patriotyzmu) związanych z miastem i dziejących się w Skierniewicach. Premiowane będzie niestandardowe podejście do tematu i pokazanie miasta od niebanalnej strony.

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 13+. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Opis filmu musi zawierać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy.

Filmy o czasie trwania 5 min. należy przesłać drogą elektroniczną w terminie: 1 lipca – 07 sierpnia 2020 r. na adres: [email protected] z dopiskiem „Skierniewice – moje miasto” lub dostarczyć osobiście na adres: Akademia Twórczości przy CKiS, ul. Piłsudskiego 2 (budynek Pałacu Ślubów, I piętro), wtorek-sobota. Tel: 46 833 70 93 w godzinach: 10.00-17.00.

Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w terminie 10-15 sierpnia 2020 r.

Dla laureatów Konkursu przewiduje się następujące nagrody:

I nagroda — 500 zł,

II nagroda — 300 zł,

III nagroda — 200 zł.

Do pobrania:

Regulamin konkursu filmowego Skierniewice – moje miasto: bit.ly/regulamin_kfilmowy

Karta Zgłoszenia Skierniewice – moje miasto: bit.ly/karta_kfilmowy

Aktualności

Wydawanie świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne wydawane będą w szkole w dniu 11 sierpnia 2020 r. według następującego harmonogramu:

ZBIÓRKA „DLA PRUSA”

Szanowni Państwo,

z okazji 120 rocznicy powstania naszej szkoły podjęliśmy społeczną zbiórkę na renowację – wierzymy, że dzięki życzliwości Prezydenta Miasta i Radnych Miasta Skierniewice po koniecznej zmianie instalacji będziemy mogli stworzyć salę spotkań służącą zajęciom dodatkowym. Salę, w której będą mogli spotykać się emerytowani nauczyciele i absolwenci. To na jej wyposażenie, na wykonanie niezbędnych prac technicznych zbieramy do końca czerwca pieniądze, ofiarowując Państwu symboliczną cegiełkę, zaprojektowaną przez naszego ucznia Igora Majchrowskiego, a ufundowaną przez pana Jacka Baneckiego – współwłaściciela firmy SIGMA. Prosząc Państwa o otwarte serca, wierzymy w Państwa ofiarność i zrozumienie naszej trudnej sytuacji.
Wszelkie kwoty można wpłacać na konto Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, które patronuje naszej inicjatywie. Wierzymy, że tak jak kiedyś szkoła nasza powstała dzięki zaangażowaniu i ofiarności skierniewiczan, tak dziś dzięki Państwu nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje i talenty. Każdemu z Państwa, kto pozyska dla naszej szkoły kwotę powyżej 2000 złotych gwarantujemy, że jego imię i nazwisko będzie uwiecznione na wmurowanej w ścianę sali tabliczce.

Konto do wpłat: BS 94 9297 0005 0163 9558 2004 0001
ZBIÓRKA „DLA PRUSA” Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic;
ul. Floriana 4; 96-100 Skierniewice

Projekt „Granie na ekranie”

W tym roku szkolnym nasze liceum wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Badawczo-Edukacyjnym: „Granie na ekranie”.

Udział w projekcie polegał na przeprowadzeniu badań naukowych dotyczących grania w gry cyfrowe przez uczniów. Społeczność szkolna zaangażowała się w realizację badań wpisujących się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień i hazardu, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (pkt 1., pkt 5.)

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/ogolnopolski-projekt-badawczo-edukacyjny-granie-na-ekranie–zapraszamy-do-wspolpracy

Lekcja: Enter

www.gov.pl

Nasze liceum przystąpiło do Ogólnopolskiego Projektu „Lekcja: Enter”.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach, przygotowanie nauczycieli do pełniejszego wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy i korzystania z różnych e-zasobów.

„Lekcja: Enter” – jest największym obecnie w Polsce programem szkoleniowym, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym – napisał Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć w liście do dyrektorów szkół.