Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenia

LIST OTWARTY OD NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY DO RODZICÓW

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że Biblioteka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego Programu otrzymaliśmy na zakup książek do szkolnej biblioteki kwotę w wysokości 15 tys. zł. W tym roku szkolnym do biblioteki zakupiono książki nie tylko nowości z literatury pięknej (139 egz.) ale też popularnonaukowe (49 egz.) i naukowe (70 egz.), dzięki którym Państwa dzieci będą mogły poszerzać wiedzę zdobytą na lekcjach oraz przygotowywać się do egzaminów i konkursów. <<czytaj całość>>

Międzynarodowy Konkurs „Kangur”

Rozpoczęły się zapisy chętnych do udziału najnowszej edycji konkursu  „Kangur”.

Osoby zainteresowane, proszone są o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki.

Koordynator Aleksandra Daciów

Sukces w jubileuszowym XX Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018

Aktualności

Wizyta sędzi Anny Marii Wesołowskiej

„Proszę wstać, sąd idzie.” Te słowa aż prosiły się o wypowiedzenie do mikrofonu przez uczniów naszego liceum. A wszystko za sprawą bardzo interesującego gościa.

24 stycznia br. gościliśmy jedną z najpopularniejszych polskich kobiet. Kto nie słyszał o sędzi Annie Marii Wesołowskiej? Tematem spotkania „Jak w świetle współczesnych zagrożeń unikać konfliktu z prawem”. Uczniowie mieli okazję spotkać się z osobą, która nie tylko gra sędzinę, ale jest nią też poza kamerą.
Wszyscy słuchali z zaciekawieniem, kiedy nasz gość opowiadał o kolejnych, czasami bardzo trudnych, sprawach, które rozgrywały się na jej sali rozpraw. Dowiedzieliśmy się jakie są konsekwencje prawne wielu niewłaściwych zachowań, jakie ludzkie dramaty rozgrywają się przez „ten jeden raz” albo przez napływ negatywnych emocji kończących się niekontrolowanymi sytuacjami takimi jak pobicie.
Była to dla nas wszystkich bardzo ciekawa lekcja z osobą, tak ciepłą i tak otwartą jak pani Anna Maria Wesołowska. Po spotkaniu z uczniami, nasz gość rozmawiał z rodzicami, tematem spotkania było „Dziecko w rodzinie”.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć panią sędzinę w naszej szkole. Mamy nadzieję, że była to prawdziwa lekcja wychowania dla nas wszystkich.

Akademia Ciekawej Chemii

W dniu 16 stycznia 2019r. uczniowie klasy 2d wzięli udział  w czwartych zajęciach Akademii Ciekawej Chemii na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem spotkania był wykład dr Marioli Tkaczyk pt. „Liniowy wzrost, spadek a może plateau?”. W ramach wykładu omówiono zastosowanie funkcji liniowej do opisu wybranych zależności pomiędzy wielkościami fizykochemicznymi.

Chemia, która jest nauką empiryczną bazuje na obserwacji faktów doświadczalnych. Wykonanie pojedynczego eksperymentu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Dopiero umiejętne wykonanie serii eksperymentów oraz ich opracowanie daje szanse odpowiedzi na wiele trudnych pytań np. o oddziaływaniach międzycząsteczkowych.

Wykład uwieńczyły doświadczenia chemiczne  zaprezentowane przez studentki  Koła Naukowe Chemii Kosmetycznej.

Agnieszka Kałucka