Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenia

Komunikat w sprawie zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach będzie wykonywać swoje zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie na odległość obejmie wszystkich uczniów naszej szkoły i polegać będzie na :

1) wymianie informacji między nauczycielem a uczniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2) samodzielnym zapoznawaniu się przez uczniów ze wskazanym przez nauczyciela materiałem dydaktycznym obejmującym realizowany program nauczania;

3) podejmowaniu przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

Komunikacja elektroniczna między nauczycielami a uczniami odbywać się będzie – w zależności od możliwości uczniów – poprzez komputery i/lub telefony komórkowe z wykorzystaniem szkolnych narzędzi, do których dostęp mają wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły:

· e-dziennik,

· szkolne skrzynki mailowe,

· aplikację do prowadzenia czatu i wideokonsultacji.

W okresie prowadzenia kształcenia na odległość uczniowie realizować będą treści nauczania w każdym tygodniu nauki w wymiarze:

· ½ godzin dotychczasowego planu lekcji w formie samokształcenia uczniów realizowanego poprzez zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem dydaktycznym;

· ½ godzin dotychczasowego planu lekcji w formie konsultacji on-line uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz weryfikację on-line ich osiągnięć.

Tygodniowy plan konsultacji on-line w zakresie poszczególnych zajęć będzie opublikowany w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły w zakładce PLAN LEKCJI.

Realizowane w poszczególnych klasach programy nauczania nie będą modyfikowane. Zmianie ulec może jedynie przyjęty przez nauczyciela rozkład materiału (kolejność realizacji treści programu).

Materiały i źródła do samokształcenia będą wskazywane uczniom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów jeden raz w każdym tygodniu nauczania na odległość i zapisywane w e-dzienniku w zakładce ZADANIA DOMOWE. Obowiązuje limitowanie zadań zlecanych uczniom zgodnie z zasadą, żeby na ich realizację uczniowie nie musieli przeznaczać więcej niż ½ godzin dotychczasowego planu lekcji z danego przedmiotu (1).

Monitorowanie i weryfikowanie postępów uczniów odbywać się będzie w trakcie konsultacji on-line i/lub poprzez sprawdzanie zadań pisemnych zlecanych uczniom do realizacji. Weryfikacja postępów znajdzie potwierdzenie w wystawionych uczniowi ocenach wpisywanych do e-dziennika.

Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach realizowane będzie poprzez e-dziennik. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcą klasy dla rodziców odbywać się będą w miarę potrzeb poprzez WIADOMOŚCI wymieniane przez e-dziennik.

Apelujemy do wszystkich uczniów, żeby pozostali w domach i zaangażowali się w realizację tego trudnego dla nas wszystkich zadania – kształcenia na odległość. Prosimy o pomoc Rodziców – niech wszyscy zostaną w domach. Prosimy o ostrożność i życzymy zdrowia.

Do zobaczenia niebawem!

Skierniewice, 24 marca 2020r.

Dyrektor i Nauczyciele Liceum


(1) Ograniczenie to nie obejmuje czytania lektur szkolnych.

Zdalne nauczanie komunikat

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole od 12 do 25 marca 2020r

DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH informuje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole od 12 do 25 marca 2020r.

Uczniowie w tym czasie nie przychodzą do szkoły i ze względów na bezpieczeństwo zdrowotne powinni unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, pamiętając o konieczności rygorystycznego przestrzegania zasad higieny w domu.

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dla uczniów dni wolnych od nauki. Powinni oni odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć na samokształcenie. Warto w tym czasie przeczytać lekturę, uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać kompetencje zgodnie z zaleceniami nauczycieli. Zalecenia te i materiały dydaktyczne będą im przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uczniowie mogą skorzystać także z materiałów zamieszczonych na platformie epodreczniki.pl

W czasie zawieszenia zajęć szkoła będzie nieczynna. O terminie ich wznowienia będziemy informować poprzez szkolną stronę internetową i e-dziennik.

Prosimy śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez dyrektora oraz komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Dzień Drzwi Otwartych 23.04.2020

Aktualności

ZBIÓRKA „DLA PRUSA”

Szanowni Państwo,

z okazji 120 rocznicy powstania naszej szkoły podjęliśmy społeczną zbiórkę na renowację – wierzymy, że dzięki życzliwości Prezydenta Miasta i Radnych Miasta Skierniewice po koniecznej zmianie instalacji będziemy mogli stworzyć salę spotkań służącą zajęciom dodatkowym. Salę, w której będą mogli spotykać się emerytowani nauczyciele i absolwenci. To na jej wyposażenie, na wykonanie niezbędnych prac technicznych zbieramy do końca czerwca pieniądze, ofiarowując Państwu symboliczną cegiełkę, zaprojektowaną przez naszego ucznia Igora Majchrowskiego, a ufundowaną przez pana Jacka Baneckiego – współwłaściciela firmy SIGMA. Prosząc Państwa o otwarte serca, wierzymy w Państwa ofiarność i zrozumienie naszej trudnej sytuacji.
Wszelkie kwoty można wpłacać na konto Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, które patronuje naszej inicjatywie. Wierzymy, że tak jak kiedyś szkoła nasza powstała dzięki zaangażowaniu i ofiarności skierniewiczan, tak dziś dzięki Państwu nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje i talenty. Każdemu z Państwa, kto pozyska dla naszej szkoły kwotę powyżej 2000 złotych gwarantujemy, że jego imię i nazwisko będzie uwiecznione na wmurowanej w ścianę sali tabliczce.

Konto do wpłat: BS 94 9297 0005 0163 9558 2004 0001
ZBIÓRKA „DLA PRUSA” Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic;
ul. Floriana 4; 96-100 Skierniewice

Wielkanocna Pixanka

Zapraszamy do drugiej edycji konkursu na najciekawszą wielkanocną grę stworzoną w programie PixBlocks. Kolejny raz puśćcie wodze wyobraźni i zasypcie nas swoimi pomysłami na programistyczną pisankę, czyli PIXankę. Stwórzcie gry, których motywem przewodnim będzie królik zbierający jajka i wygrajcie jeden z wielkanocnych prezentów od królika PIX’a.

Konkurs odbędzie się w terminie 06.03 – 31.03.2020 do godziny 23:59 roku     za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. 

Nagroda główna: konsola XBOX ONE z grą Minecraft.

Regulamin http://www.pixblocks.com/files/pixanka/pixanka_regulamin.pdf

Zasady organizacji konkursu http://www.pixblocks.com/files/pixanka/pixanka_zasady_organizacji.pdf

Anna Stopińska

KONKURS FIZYCZNY EUREKA

Konkurs fizyczny EUREKA odbędzie się 11 marca (środa) o godzinie 8.00 w auli szkolnej. Czas trwania konkursu 45 minut.

Aneta Patrzałek

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”

W dniu 10.03.2020 r. o godzinie 08:00 na auli szkolnej odbędzie się konkurs chemiczny, czas trwania testu 45 minut plus sprawy organizacyjne. Zapraszamy uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy zadeklarowali swój udział w grudniu.

Agnieszka Kałucka

AKADEMIA CIEKAWEJ CHEMII

W dniu 26 lutego 2020 r. wybrani uczniowie Liceum uczestniczyli w piątym wykładzie Akademii Ciekawej Chemii organizowanym przez Wydział Chemiczny Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Wykład „Chemia w życiu codziennym konserwacja żywności” prowadziła dr hab. Grażyna Chwatko. Zagadnienie wydłużenia czasu przydatności do spożycia nurtuje ludzkość  od zarania. Rozwój nauki pozwolił na wykorzystanie środków chemicznych, zamiast fizycznych w celu przedłużenia trwałości żywności. Zajęcia doskonale korelują z realizacją podstawy programowej w klasie pierwszej.

Agnieszka Kałucka

Aneta Patrzałek