Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenia

REKRUTACJA 2018/2019

 

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa opublikowane będą w dniu 12.07.2018r.
(czwartek) o godzinie 12:00.

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

UWAGA MATURZYSTO

Maturzyści – 03.07.2018r. (wtorek) o godzinie 11:00 będą wydawane świadectwa dojrzałości w sali nr 13.

 

Maturzysto wyniki możesz sprawdzić od 03.07.2018r.  na stronie:  wyniki.komisja.pl

Stowarzyszenie „Jasny Promyk Słońca”

Stowarzyszenie „Jasny Promyk Słońca” zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich Ludzi Dobrej Woli o wsparcie finansowe dla IGORA.

Czytaj więcej

Aktualności

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.

Galę rozpoczęła od przemówienia pani Dyrektor Iwona Leśniewicz następnie wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości: pani Doroty Rutkowskiej Poseł na Sejm RP, pana Leszka Jeka Radnego Miasta Skierniewice oraz pana Mariusza Smolczewskiego Przewodniczącego Rady Rodziców. Pani Iwona Leśniewicz podziękowała nauczycielom, rodzicom, uczniom za całoroczną pracę oraz życzyła miłego i bezpiecznego wypoczynku. Pani Dyrektor Lilla Popłońska odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej. Po przemówieniach najlepsi uczniowie otrzymali z  rąk pani dyrektor nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem
i dyplomy za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, wyróżniające wyniki w nauce, szczególne zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. Po części oficjalnej zaprezentowano część artystyczną. Zgromadzeni obejrzeli bajkę w języku ukraińskim przygotowaną przez pana Michała Chruściela oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu uzdolnionych muzycznie uczniów naszej szkoły. Za organizację uroczystości odpowiedzialni byli: pani Beata Markiewicz, pani Anna Stopińska oraz pani Bożena Prachnio.

Anna Lelonkiewicz-Kubik

Szkolny Festiwal Nauki

W dniu 19.06.2018r. odbył się Szkolny Festiwal Nauki podczas, którego zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych realizował projekt edukacyjny z zakresu kryminalistyki.

Festiwal rozpoczął się spotkaniem z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach p. starszym sierżantem Łukaszem Kopia, p. aspirantem Jakubem Piotrowskim i p. sierżantem sztabowym Danielem Kwaśniewskim.

Kolejnym punktem był konkurs z zakresu kryptografii i szyfrowania przeprowadzony pod opieką p. Aleksandry Daciów przez uczniów klasy 1d. Podczas przebiegu uroczystości trzyosobowe zespoły uczniowskie brały udział w konkursach : filmowym, rozprawie sądowej i konkursie „Czytamy kryminały”. Rywalizacje konkursowe zakończyły się uzyskaniem nagród przez klasy: 2ag, 1d, 2d, które ufundowała Rada Rodziców. Następnym  punktem festiwalu było spotkanie ze studentką Kryminalistyki i nauk sądowych Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszką Brzezińską. Ostatnim punktem uroczystości było podsumowanie konkursów: matematycznego, informatycznego i z języka polskiego.

Całość prowadzili i przygotowywali uczniowie klasy 1d.

Jolanta Stegienka

Agnieszka Kałucka

Festiwal Talentów

W dniu 20 czerwca odbył się w naszej szkole kolejny Festiwal Talentów.

Jak co roku był on okazją do zaprezentowania różnorodnych pasji i talentów, jakich w naszej szkole nigdy nie brakowało i nie brakuje.

Uroczystość miała trzy części: pierwszą stanowił występ koła teatralnego, drugą występy indywidualnych artystów, trzecią – wykonanie klasowych kolaży upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Spektakl Zabawy z Fredrą, czyli Śluby panieńskie z przymrużeniem oka, wyreżyserowany przez p. prof.  Annę Lelonkiewicz-Kubik, a zrealizowany przez  przedstawicieli szkolnego koła teatralnego Kaktus, był dość swobodną interpretacją sztuki Fredry. Akcja przedstawienia została przeniesiona z romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. W spektaklu pojawiły się więc nowe bohaterki – służące, kelnerka i gwiazda estrady. Aktorzy – uczniowie z klasy 1e i 1c – zaprezentowali zabawne perypetie Klary, Anieli, Gustawa i Albina oraz ich opiekunów. W przedstawieniu wystąpili: Wiktoria Smolec jako pani Dobrójska, Mateusz Multan – Radost, Emil Pędziwiatr – Gustaw, Michał Szabłowski – Albin,  Marcelina Kłosińska – Aniela, Patrycja Krupa – Klara; Katarzyna Niwicka, Andżelika Kowara i Natalia Smolarek jako służące, Ewa Popek – kelnerka oraz  Patrycja Śmiechowicz w roli  gwiazdy estrady.

Drugą część Festiwalu, mającą formę przeglądu szkolnych talentów, zapoczątkowało zbiorowe wykonanie belgijki. Do zabawy włączyła się większość osób zgromadzonych w sali gimnastycznej, co wszystkich wprawiło w doskonały humor. Potem uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, muzyczne, taneczne, plastyczne i recytatorskie. Scenografię dla artystów tworzyły wystawy prac plastycznych i fotograficznych wykonanych różnymi technikami. Autorami wystaw byli: Bartek Jacak i Oliwia Filipecka (zdjęcia), Czarek Suwiński (kaligrafia arabska), Bartek Niedziółka, FilipTomczyk, Michał Zawadzki i  Karolina Koczywąs (prace plastyczne), Ola Broniarek (portrety w ołówku), Paulina Gutkowska (obrazy ukazujące przedmioty codziennego użytku oraz portrety najbliższych) oraz Zuzia Nikiciuk (manga, martwa natura).

W tańcu zaprezentowali się: zespół „4:20” prowadzony przez p. Monikę Kotowską (w skład zespołu wchodzą dziewczyny z klasy 1e) oraz Bartek Kraszewski, a w recytacji Asia Góraj (przedstawiła wiersze własnego autorstwa) i Michał Cybulski.Swoje talenty wokalne i muzyczne  zaprezentowali: Kasia Małecka, Natalia Trojan, przy akompaniamencie Emila Pędziwiatra, Karolina Podwysocka przy muzyce w wykonaniu Filipa Reczulskiego i Michała Słojewskego, Daria Koper,  Zuzia Gąsiorowska, Oktawia Ciesielska i Julia Kotras Szczególną wagę publiczności przyciągnął Emil Pędziwiatr, który wykonał  utwór „Believer” Imagine Dragons.

Zupełnie inny charakter miało wystąpienie Daniela Jakubowskiego, który przedstawił własny reportaż z Parlamentu Dzieci i Młodzieży.

Na koniec Festiwalu p. prof. Anna Olczak zaprosiła wszystkie klasy do wykonania kolaży upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace oceniało jury w składzie: pani dyrektor Lilla Popłońska, pani prof. Krystyna Kostarska, pani prof. Małgorzata Pawlik i p. prof. Andrzej Kalski. Zwycięstwo przyznano klasie 1e, która otrzymała talon na pizzę w wysokości 150 zł ufundowany przez Radę Rodziców.

Festiwal Talentów 2018 prowadzili uczniowie 1a – Patrycja Sikora i Sebastian Adamczyk.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom

Iwona Fontańska i Anna Olczak

Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

30 maja odbył się Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Grupa 40-osobowa zebrała się pod Bramą Parkową, gdzie pani profesor Anna Olczak przedstawiła historię odzyskania niepodległości związana ze Skierniewicami. Jednym z punktów wycieczki był Cmentarz Wojenny z okresu I wojny światowej i wysłuchanie krótkiej historii z nim związanej. Następnie zapalono znicz przy pomniku. Dalej leśnymi ścieżkami trwał rajd do Osady Chlebacz w Budach Grabskich, gdzie czekało ognisko. Na miejscu ogłoszony został konkurs, którego nagrodą były 4 piłki do siatkówki. Rozdanie nagród odbyło się 04 czerwca 2018 roku na sali gimnastycznej. Organizatorami była pani profesor Aneta Serafin i pan profesor Grzegorz Bożek.