Wycieczka do Rogowa

8 i 11 października uczniowie klas biologiczno-chemicznych 3d i 3j uczestniczyli w zajęciach terenowych z biologii, prowadzonych przez pracowników Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie. Młodzież samodzielnie odławiała i oznaczała zwierzęta bezkręgowe żyjące w ściółce leśnej, wytyczała powierzchnie badawcze w lesie, określała cechy populacji oraz opracowała łańcuchy pokarmowe na podstawie zaobserwowanych śladów obecności zwierząt. Uzupełnieniem zajęć był spacer ścieżkami bajecznie kolorowego Arboretum i Alpinarium. Uczestnicy wycieczki uczyli się rozpoznawać wybrane gatunki drzew iglastych i liściastych, podziwiali przebarwienia liści kolekcji klonów zgromadzonych w Arboretum a nawet skosztowali owoców z niektórych egzotycznych roślin.

Jolanta Stegienka

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W imieniu wszystkich uczniów naszej Szkoły wszystkim Państwu z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dziękujemy: za wytężoną i pełną poświęcenia pracę, za oddane nam serce, za mądre i odpowiedzialne wychowanie, za cierpliwość, wyrozumiałość i poczucie bezpieczeństwa jakie nam dajecie, za wsparcie w trudnych chwilach, za zachęcanie nas do zdobywania wiedzy i za radość z naszych sukcesów.

Życzymy: radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w realizacji zadań zawodowych, uśmiechu, życzliwości i wielu radosnych chwil w każdym nadchodzącym dniu.

Samorząd Szkolny