ZBIÓRKA „DLA PRUSA”

Szanowni Państwo,

z okazji 120 rocznicy powstania naszej szkoły podjęliśmy społeczną zbiórkę na renowację – wierzymy, że dzięki życzliwości Prezydenta Miasta i Radnych Miasta Skierniewice po koniecznej zmianie instalacji będziemy mogli stworzyć salę spotkań służącą zajęciom dodatkowym. Salę, w której będą mogli spotykać się emerytowani nauczyciele i absolwenci. To na jej wyposażenie, na wykonanie niezbędnych prac technicznych zbieramy do końca czerwca pieniądze, ofiarowując Państwu symboliczną cegiełkę, zaprojektowaną przez naszego ucznia Igora Majchrowskiego, a ufundowaną przez pana Jacka Baneckiego – współwłaściciela firmy SIGMA. Prosząc Państwa o otwarte serca, wierzymy w Państwa ofiarność i zrozumienie naszej trudnej sytuacji.
Wszelkie kwoty można wpłacać na konto Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, które patronuje naszej inicjatywie. Wierzymy, że tak jak kiedyś szkoła nasza powstała dzięki zaangażowaniu i ofiarności skierniewiczan, tak dziś dzięki Państwu nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje i talenty. Każdemu z Państwa, kto pozyska dla naszej szkoły kwotę powyżej 2000 złotych gwarantujemy, że jego imię i nazwisko będzie uwiecznione na wmurowanej w ścianę sali tabliczce.

Konto do wpłat: BS 94 9297 0005 0163 9558 2004 0001
ZBIÓRKA „DLA PRUSA” Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic;
ul. Floriana 4; 96-100 Skierniewice

Ważne

Informujemy, że w związku z podwyższonym ryzykiem zakażenia wirusem w naszym mieście od poniedziałku 7 września 2020r. obowiązuje nakaz noszenia maseczek na terenie szkoły poza obrębem klas.

Zapraszamy do udziału w konkursie polonistycznym „FRASZKA”!

W roku szkolnym 2020/2021 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z: pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku (zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników) oraz zwięzłej części opisowej. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania.

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00zł od osoby. – opłatę należy wnieść do 7 października 2020r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2020 r. (czas – 45 minut).

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO SWOICH POLONISTÓW DO 6 PAŹDZIERNIKA.

XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zapraszam wszystkich uczniów zainteresowanych problemami żywienia i żywności oraz profilaktyką chorób dietozależnych do udziału w XXV Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem wiodącym tegorocznej edycji zawodów jest cukrzyca. Osoby zainteresowane olimpiadą proszone są o zgłoszenie swojego udziału w etapie szkolnym do 30 września 2020 do p. Stegienki oraz zapoznanie się z regulaminem i zakresem materiału obowiązującym w zawodach http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/biezaca_edycja.html.

Eliminacje szkolne odbędą się 15 października 2020.

Jolanta Stegienka

Integracyjny „Bieg Prusa” dla klas pierwszych

W  dniu 16.09.2020r.  odbył się w naszej szkole Integracyjny Bieg Prusa dla klas pierwszych. Każda pierwsza klasa wystawiła mieszaną 10 osobową drużynę. Uczestnicy musieli przebiec wyznaczoną trasę w parku miejskim. Zawody, jak co roku we wrześniu, służyły  integracji młodzieży klas pierwszych. Wyznaczono osobne trasy dla dziewcząt i dla chłopców. Pogoda dopisała – w dniu zawodów było bardzo ciepło i słonecznie. Uczniowie walczyli o indywidualne  miejsca  jak również punktację zespołową dla klasy.

W tym roku wyniki przedstawiają się następująco :

DZIEWCZĘTA:

I m. – Kalina Tuka  kl. I C

II m. – Kamila  Chojecka  kl. I E

III m. – Dominika  Tuka  kl. I A

CHŁOPCY:

I m. – Jan Gołębiowski  kl. I B

II m. – Maciej Nowak  kl. I E

III m. – Mikołaj Stempniak  kl. I B

Punktację drużynową wygrała klasa I E –  wychowawca  Aleksandra  Daciów. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni medalami, dyplomami i upominkami, a  najlepsza klasa otrzymała bon o wartości 150 zł na pizzę lub lody. Wszystkim serdecznie gratulujemy.  Zapraszamy do udziału w innych zawodach szkolnych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Powszechny Spis Rolny

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny i potrwa do 30 listopada 2020 r. To badanie statystyka publiczna realizuje co 10 lat – ostatni spis rolny przeprowadzono w 2010 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy.

Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze), które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samopisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera, skorzystać ze stanowiska specjalnie do tego przygotowanego w siedzibie urzędu gminy/miasta bądź dzwoniąc na infolinię GUS i wybierając kanał „spisz się przez telefon”.

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego z użytkownikami gospodarstw rolnych od 16.09 mogą kontaktować się rachmistrze telefoniczni, a od 1.10 – rachmistrze terenowi, o ile sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli. 

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, którzy spiszą się przez Internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma na podane hasło prezent–niespodziankę. Szczegółów należy szukać na stronie internetowej https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki 

ROLNICY!  SPISZCIE SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.