ZBIÓRKA „DLA PRUSA”

Szanowni Państwo,

z okazji 120 rocznicy powstania naszej szkoły podjęliśmy społeczną zbiórkę na renowację – wierzymy, że dzięki życzliwości Prezydenta Miasta i Radnych Miasta Skierniewice po koniecznej zmianie instalacji będziemy mogli stworzyć salę spotkań służącą zajęciom dodatkowym. Salę, w której będą mogli spotykać się emerytowani nauczyciele i absolwenci. To na jej wyposażenie, na wykonanie niezbędnych prac technicznych zbieramy do końca czerwca pieniądze, ofiarowując Państwu symboliczną cegiełkę, zaprojektowaną przez naszego ucznia Igora Majchrowskiego, a ufundowaną przez pana Jacka Baneckiego – współwłaściciela firmy SIGMA. Prosząc Państwa o otwarte serca, wierzymy w Państwa ofiarność i zrozumienie naszej trudnej sytuacji.
Wszelkie kwoty można wpłacać na konto Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, które patronuje naszej inicjatywie. Wierzymy, że tak jak kiedyś szkoła nasza powstała dzięki zaangażowaniu i ofiarności skierniewiczan, tak dziś dzięki Państwu nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje i talenty. Każdemu z Państwa, kto pozyska dla naszej szkoły kwotę powyżej 2000 złotych gwarantujemy, że jego imię i nazwisko będzie uwiecznione na wmurowanej w ścianę sali tabliczce.

Konto do wpłat: BS 94 9297 0005 0163 9558 2004 0001
ZBIÓRKA „DLA PRUSA” Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic;
ul. Floriana 4; 96-100 Skierniewice

Informacja o etapach szkolnych olimpiad przedmiotowo-tematycznych organizowanych przez COPTIOSH.

W nadchodzących tygodniach będą przeprowadzone zawody w następujących terminach:

1/ Olimpiada Wiedzy o UE:

– 2.12.2020 r. o godz. 13.00

2/ Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie  Współczesnym:

– 7.12.2020 r. o godz. 9.00

3/ Olimpiada Wiedzy o III RP:

–  9.12.2020 r. o godz. 12.00

4/ Olimpiada Wiedzy Historycznej:

– 14.12.2020 r. o godz. 10.00

5/ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie:

– 16.12.2020 r. o godz. 13.00

W dniu eliminacji szkolnych w szkole będzie podana informacja, w której sali one się odbędą. Należy zabrać z sobą maseczkę ochronną !

Konieczne jest poinformowanie p. Andrzeja Kalskiego poprzez teams’a ( lub na mail:  [email protected])   o zamiarze przystąpienia do konkretnej olimpiady.

Konkursy przyrodnicze Ligi Ochrony Przyrody

Uczniów, biorących udział w konkursach  przyrodniczych Ligi Ochrony Przyrody prosimy o składnie prac tematycznych w sekretariacie Liceum. Można również wysłać prace pocztą na adres szkoły. Termin składania prac do 4 grudnia 2020r.
Prace powinny być opisane zgodnie z regulaminami Konkursów:
1.Ogólnopolski  Konkurs „Mój Las” – konkurs wiedzy (prace pisemne), plastyczny (technika dowolna)  i fotograficzny (zdjęcia).
2. OkręgowyKonkurs Fotonatura „Różnorodność kształtów i kolorów grzybów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” – konkurs fotograficzny (zdjęcia o tematyce przyrodniczej).
Termin składania prac w ramach Okręgowego Konkursu Literackiego „Literatura zaklęta w leśnych wersach” (wiersze i proza o tematyce leśnej) przedłużamy do 11 stycznia 2021r.


Organizatorzy  konkursów:
p. Iwona Leśniewicz
p. Agnieszka Kałucka

Finał etapu wojewódzkiego konkursu lektorskiego „Książka mówi”

W dniu 18 listopada 2020 r. odbył się finałowy wojewódzki etap konkursu lektorskiego „Książka mówi” organizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Województwa Łódzkiego oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach przy współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi i Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się 12 uczniów ze szkół województwa łódzkiego. Przebieg konkursu miał formę kontaktu na odległość z wykorzystaniem zdalnej platformy Cisco Webex.

Powodzenia i sukcesów uczniom życzyła pani Halina Cyrulska –zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Konkurs uatrakcyjnił występ artystyczny aktora Teatru im. Jaracza w Łodzi – pana Radosława Osypiuka.

Wśród laureatów konkursu znalazła się nasza uczennica z klasy 2f Małgorzata Miklaszewska.

Gratulujemy

Agnieszka Sikorska-Barska

Informacja o etapach szkolnych olimpiad przedmiotowo-tematycznych organizowanych przez COPTIOSH.

W nadchodzących tygodniach będą przeprowadzone zawody w następujących terminach:

1/ Olimpiada Wiedzy o UE:

– 2.12.2020 r. o godz. 13.00

2/ Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym:

– 7.12.2020 r. o godz. 9.00

3/ Olimpiada Wiedzy o III RP:

– 9.12.2020 r. o godz. 12.00

4/ Olimpiada Wiedzy Historycznej:

– 14.12.2020 r. o godz. 10.00

5/ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie:

– 16.12.2020 r. o godz. 13.00

W dniu eliminacji szkolnych w szkole będzie podana informacja, w której sali one się odbędą. Należy zabrać z sobą maseczkę ochronną !

Konieczne jest poinformowanie p. Andrzeja Kalskiego poprzez teams’a (lub na mail: [email protected]) o zamiarze przystąpienia do konkretnej olimpiady.