Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenia

Uwaga rodzice „trójek klasowych”

20.09.2018r. (czwartek) o godzinie 18:15 na auli odbędzie się  spotkanie przedstawicieli rad klasowych rodziców.

20.09.2018r. (czwartek) o godzinie  19:00 na auli odbędzie się spotkanie przedstawicieli rad klasowych klas III w sprawie studniówki.

ZEBRANIA Z RODZICAMI – 20.09.2018r.

W dniu 20.09.2018 r. (czwartek) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas licealnych i gimnazjalnych z dyrekcją szkoły na sali gimnastycznej. Następnie w salach z wychowawcami klas. <<<HARMONOGRAM>>>

Zaproszenie do Teatru Wielkiego w Łodzi

Miłośników opery i wszystkich, którzy chcieliby do tego grona dołączyć, zapraszam na wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na operę „Carmen” w dniu 5 października 2018 (piątek) na godzinę 18.30.

Planowana godzina wyjazdu -16.30, powrót 23.30

Cena – 25 zł bilet + koszty przejazdu.

Termin zapłaty za bilet (25 zł) do 19 września.

ZGŁOSZENIA CHĘTNYCH DO PIĄTKU 14 WRZEŚNIA (W SALI NR 13)

Iwona Fontańska

VI Bieg Leśnika

22.09.2018 r. odbędzie się IV Bieg Leśnika. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy https://zapisy.inessport.pl/

Zgłoszenia do udziału do p. E. Malińskiej i p. A. Kałuckiej

Aktualności

Konkursu „Geniusz IT”

Kogo szukamy ?– Kim jest kandydat na Geniusza IT:

  • kreatywny, ambitny, pomysłowy, zaskakujący, gotowy na wyzwania młody człowiek (wiek do 20 lat),
  • potrafi tworzyć niebanalne projekty IT,
  • nieobce są dla niego informatyczne triki,
  • potrafi ciekawie zaprezentować swoje umiejętności w oprawie świateł, laserów, efektów specjalnych, muzyki i filmów komponujących się z treścią wystąpienia.

Każdy zarejestrowany uczestnik konkursu (rejestracja na stronie http://geniusz-it.pl) przygotuje swój pokaz poprzez np.:

 – nagranie maksymalnie 10-minutowego filmu prezentującego jego wiedzę i zdolności lub przedstawiającego jego wyjątkowe umiejętności albo np. produkt jego autorstwa

lub

 – przygotowanie prezentacji przedstawiającej jego wiedzę i zdolności lub przedstawiającej jego wyjątkowe umiejętności albo np. produkt jego autorstwa.

Harmonogram konkursu: http://geniusz-it.pl

Zgłoszenia do p. Anny Stopińskiej

Spotkanie w sprawie projektu w programie telewizyjnym

W dniu 12.09 (środa) w godzinach 11:00-12:30 odbędzie się spotkanie wszystkich chętnych uczniów klas I-III z panią Małgorzatą Waszkiewicz- osobą niepełnosprawną z porażeniem mózgowym i bezwładnymi rękoma, malującą stopami.

Ze względu na transmisję tego projektu w programie telewizyjnym „Magazyn Ekspresu Reporterów” w TVP2 uprzejmie proszę o dostarczenie wypełnionych oświadczeń na korzystanie z praw do wizerunku do 10.09 (poniedziałek) do sali nr 92.

Monika Łazęcka

Fundusz Momentum Sk-ce

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.

Galę rozpoczęła od przemówienia pani Dyrektor Iwona Leśniewicz następnie wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości: pani Doroty Rutkowskiej Poseł na Sejm RP, pana Leszka Jeka Radnego Miasta Skierniewice oraz pana Mariusza Smolczewskiego Przewodniczącego Rady Rodziców. Pani Iwona Leśniewicz podziękowała nauczycielom, rodzicom, uczniom za całoroczną pracę oraz życzyła miłego i bezpiecznego wypoczynku. Pani Dyrektor Lilla Popłońska odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej. Po przemówieniach najlepsi uczniowie otrzymali z  rąk pani dyrektor nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem
i dyplomy za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, wyróżniające wyniki w nauce, szczególne zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. Po części oficjalnej zaprezentowano część artystyczną. Zgromadzeni obejrzeli bajkę w języku ukraińskim przygotowaną przez pana Michała Chruściela oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu uzdolnionych muzycznie uczniów naszej szkoły. Za organizację uroczystości odpowiedzialni byli: pani Beata Markiewicz, pani Anna Stopińska oraz pani Bożena Prachnio.

Anna Lelonkiewicz-Kubik

Szkolny Festiwal Nauki

W dniu 19.06.2018r. odbył się Szkolny Festiwal Nauki podczas, którego zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych realizował projekt edukacyjny z zakresu kryminalistyki.

Festiwal rozpoczął się spotkaniem z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach p. starszym sierżantem Łukaszem Kopia, p. aspirantem Jakubem Piotrowskim i p. sierżantem sztabowym Danielem Kwaśniewskim.

Kolejnym punktem był konkurs z zakresu kryptografii i szyfrowania przeprowadzony pod opieką p. Aleksandry Daciów przez uczniów klasy 1d. Podczas przebiegu uroczystości trzyosobowe zespoły uczniowskie brały udział w konkursach : filmowym, rozprawie sądowej i konkursie „Czytamy kryminały”. Rywalizacje konkursowe zakończyły się uzyskaniem nagród przez klasy: 2ag, 1d, 2d, które ufundowała Rada Rodziców. Następnym  punktem festiwalu było spotkanie ze studentką Kryminalistyki i nauk sądowych Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszką Brzezińską. Ostatnim punktem uroczystości było podsumowanie konkursów: matematycznego, informatycznego i z języka polskiego.

Całość prowadzili i przygotowywali uczniowie klasy 1d.

Jolanta Stegienka

Agnieszka Kałucka