INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO NASZEGO LICEUM SĄ ZOBOWIĄZANE W TERMINIE OD 23 LIPCA 2021 ROKU DO 30 LIPCA 2021 R. DO GODZINY 15:00 POTWIERDZIĆ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE:

  • ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
  • ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  • 1 FOTOGRAFIĘ (PODPISANĄ IMIENIEM I NAZWISKIEM, KLASA);
  • KARTĘ INFORMACYJNĄ KANDYDATA 2021/2022 (DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY);
  • ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DO POBRANIA
    NA STRONIE SZKOŁY).

WAŻNA INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW!!

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ STRONĘ:

WWW.LODZKIE.EDU.COM.PL

ZALOGOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZEGO SYSTEMU KANDYDAT MOŻE:

  • ZA POMOCĄ LOGINU I HASŁA, KTÓRE OTRZYMA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ (SZKOŁA ZAKŁADA KONTA UCZNIOM);
  • SAM ZAŁOŻYĆ SOBIE KONTO.

PO ZALOGOWANIU SIĘ I WYPEŁNIENIU NIEZBĘDNYCH DANYCH DRUKUJE SIĘ WNIOSEK, KTÓRY PO PODPISANIU PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW SKŁADA SIĘ W SZKOLE PIERWSZEGO WYPORU DO WERYFIKACJI.

POWYŻSZY WNIOSEK MOŻNA TAKŻE PODPISAĆ PROFILEM ZAUFANYM I WTEDY NIE SKŁADA SIĘ W SZKOLE W WERSJI PAPIEROWEJ.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O ETAPACH REKRUTACJI, PROCESIE WYBORU SZKÓŁ ORAZ ODDZIAŁÓW I PODPISYWANIA ELEKTRONICZNEGO WNIOSKÓW MOŻNA ZASIĘGNĄĆ Z MATERIAŁÓW SZKOLENIA ZORGANIZOWANEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH PRZEZ FIRMĘ VULCAN, KTÓRE JEST DOSTĘPNE POD ADRESEM

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM

Wiktoria Bzoma laureatką III-go miejsca olimpiady.

W sobotę 26 czerwca odbył się zawody centralne Olimpiady Wiedzy o UE. Wzięła w nich udział uczennica naszej szkoły Wiktoria Bzoma z klasy 2f.

Po dwu etapach zmagań testowych Wiktoria zajęła 3 miejsce, zyskując tytuł laureata.

Gratulujemy sukcesu!!!

W Olimpiadzie Wiedzy o UE nasi uczniowie startują z powodzeniem od wielu lat, lecz jeszcze nigdy żaden „nie znalazł się na podium”.

A.Kalski

WYPŁATA STYPENDIUM

Stypendium Dyrektora Szkoły będzie wypłacane od 05 lipca 2021 roku w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.