Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenia

Konkurs Discover Canada 2019

W środę tj. 14.11.18 w godz. 9.00-10.30 na auli odbędzie się I etap konkursu z jęz. angielskiego „Discover Canada”. Serdecznie zapraszamy zgłoszonych uczniów.

Monika Łazęcka

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – UWAGA! ZMIANA TERMINU I etapu!

Etap szkolny Olimpiady Języka Angielskiego odbędzie się we wtorek 13 listopada 2018 roku o godzinie 9:00 w auli. Czas przeznaczony na napisanie testu: 60 minut.

Zapraszamy uczniów, którzy w wyznaczonym terminie zadeklarowali chęć pisania testu u nauczyciela języka angielskiego.

Koordynator etapu szkolnego:

Paulina Piasecka

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – UWAGA! Zmiana terminu konkursu!

Dnia 20 listopada 2018 r. o godz. 1o.55 (4 lekcja) w auli odbędzie się Konkurs Języka Angielskiego organizowany w ramach Szkolnych Dni Języków Obcych. Konkurs ma formę testu składającego się z dwóch części: zadań leksykalno-gramatycznych i czytania ze zrozumieniem.

Zgłoszenia na konkurs przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 31 października. Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody.

Organizatorzy konkursu:

Monika Sobczak oraz Paulina Piasecka

Świętujemy 100 rocznicę odzyskania niepodległości

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach przygotowała szereg imprez okolicznościowych. W piątek 9 listopada 2018 r. odbędzie się uroczysty apel. Przyłączymy się o godzinie 11:11 do ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu polskiego. Następnie dr Anna Olczak wygłosi wykład pod tytułem  „Skierniewice na drodze do niepodległości”. Uczniowie poznają wkład skierniewiczan w odzyskanie niepodległości. Prelegent skupi się na działaniach z przełomu XIX/XX wieku. W części artystycznej wystąpi młodzież, która pod kierunkiem pani Bożeny Prachnio przedstawi montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Drogi do wolności”. Zaprezentowane będą również fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Uroczystość  zakończy wspólne odśpiewanie „Roty” i pieśni legionowych: „Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „My pierwsza brygada”.

Aktualności

Dzień 12 listopada 2018r – wolny od pracy

Dzień 12 listopada 2018r jest Świętem Narodowym  z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym  od pracy.

Ocalić od zapomnienia

29 października Samorząd Uczniowski z pomocą Sebastiana Czechowskiego odwiedził groby zmarłych nauczycieli naszej szkoły w ramach akcji „Ocalić od zapomnienia”.

Pod opieką p. Małgorzaty Pałczyńskiej zadbaliśmy, by Ci, którzy zrobili bardzo wiele, nie odeszli w niepamięć. Dzięki naszemu skarbnikowi-Michałowi Zawadzkiemu mamy zdjęcia z tego przedsięwzięcia naszego miasta, do obejrzenia w galerii.

Udział w projekcie „Co czuje natura”

26 października 2018r. dla młodzieży naszej szkoły odbyły się już trzecie zajęcia w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach „Co czuje natura”.

Tym razem uczniowie klasy IIc i IId spotkali się z Anetą Awtoniuk –  behawiorystką i zoopsychologiem, instruktorem szkolenia psów, specjalistką zachowań zwierząt. Prelegentka w niezwykle interesujący sposób przedstawiła zasady komunikowania się człowieka z psem i psa z człowiekiem, poznaliśmy psi język, sposoby uczenia się psów. Nauczyliśmy się rozpoznawać psie emocje. Wszyscy z zaciekawieniem słuchaliśmy informacji przekazywanych przez p. A. Awtoniuk. Spotkanie zakończyło się odpowiedziami na pytania zadawane przez uczniów oraz indywidualnymi rozmowami z gościem.

Jolanta Stegienka

Zapraszamy do udziału w konkursach polonistycznych!

1.MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI   POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„NIE DAMY POGRZEŚĆ MOWY” organizowany przez  Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach

Konkurs odbędzie się 20 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach.

Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji będzie brała pod uwagę:

  • dobór repertuaru (1 utwór, ze wskazaniem tytułu i autora),
  • zgodność tematyki utworu z charakterem konkursu,
  • dykcję i wymowę,
  • interpretację utworu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenie uczestników do Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej może odbyć się drogą mailową lub tradycyjną do 7 listopada 2018 r. na formularzu zgłoszeniowym  dołączonym do regulaminu.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie skierniewickich szkół. Każda z placówek może zgłosić 3 uczestników dla każdego typu szkoły.

 

2.OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…”  organizowany przez Stowarzyszenie Delta na zlecenie Ministerstwa Edukacji.

Nabór uczestników trwa od 24 października do 16 listopada 2018 r. 
Konkurs, realizowany pod hasłem „Ojczyzno droga i luba (…) Niewart Ciebie, niewart życia, Kto w niewoli żyć może!”, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych i rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych.
Konkurs ma charakter dwuetapowy:
– I etap – przesłanie samodzielnie napisanego wiersza związanego z tematyką konkursu,
– II etap (finał) – publiczne zaprezentowanie wiersza we własnej interpretacji.
Finał odbędzie się w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym.

STRONA KONKURSOWA – ZGŁOSZENIA
www.doniepodleglej.pl
[email protected]

 

3.KONKURS LITERACKI „PAPIERÓWKA” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach.

Na konkurs można zgłosić: opowiadanie pod hasłem „MAŁY, NIEBIESKI GUZIK”,

  • Praca nie może być wcześniej publikowana i nagrodzona w innych konkursach,
  • Musi być opatrzona tytułem,
  • Warunki formalne: do 5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
  • Na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub meblowo na adres: [email protected]).

Zgłoszenia do 26 listopada 2018r.

 

Wszystkie zgłoszenia i szczegóły dotyczące w/w konkursów polonistów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.