Matura 2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku
https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/E8-EM-Komunikat-o-harmonogramie-2024.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/EM_24-Komunikat-o-dostosowaniach-FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku
https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/E8_EM_24-Komunikat-o-przyborach-FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku
https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/EM_24-Komunikat-o-egzaminie-z-informatyki-FIN.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/EM-2024-Informacja-FIN.pdf


Matura 2023

Rok szkolny 2022/2023

 

Skip to content