Zapytania ofertowe

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
ul. Henryka Sienkiewicza 10, zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Zapytanie ofertowe PPK.pdf

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach ul. Henryka Sienkiewicza 10, zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej dostawy i montażu wyposażenia audiowizualnego.

Skip to content