Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodniczący – Arkadiusz Psyk
Wiceprzewodniczący – Mariusz Lewandowski
Sekretarz – Jacek Marczak
Skarbnik – Diana Aszyk
Członek – Agata Marchel
Członek – Anna Fijałkowska

INFORMACJE:

  1. Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 w szkole.
  2. Wpłaty na Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego Bolesława Prusa
    w Skierniewicach można dokonywać:
  • do wychowawcy klasy;
  • do działu administracyjno-biurowego (p. Beata Pokora);
  • na konto Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego Bolesława Prusa w Skierniewicach

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2022/23

UCHWAŁA NR 1/2023/2024 Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny

UCHWAŁA NR 2/2023/2024 Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach z dnia 21 września 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

UCHWAŁA NR 8/2023/2024 Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach z dnia 06 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

Skip to content