Erasmus+

Wielki sukces
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa

Wniosek opracowany przez zespół nauczycieli ds. projektów międzynarodowych uplasował się na 36 miejscu w Polsce (spośród 579 aplikujących szkół) w konkursie o akredytację ogłoszonym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w zakresie Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. Oznacza to gwarancję stabilnego finansowania mobilności uczniów i nauczycieli na kolejnych 5 lat.

Udział w programie sprawi, że uczniowie będą:

  • Łatwiej adaptować się do nowych sytuacji
  • Bardziej otwarci, pewni siebie i tolerancyjni
  • Sprawniej komunikować się w różnych językach
  • Nastawieni na rozwiązywanie problemów
  • Silniej zmotywowani

A także umożliwi im:

  • Nabywanie nowych umiejętności i kompetencji
  • Naukę języków
  • Uczenie się za granicą
  • Odkrywanie talentów
  • Odkrywanie nowych kultur

Numer wniosku: 2023-1-PL01-KA120-SCH-000190581

 


EUREKA!  JEDZIEMY  DO GRECJI!
Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa
w Skierniewicach

w projekcie
Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Realizatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego projektu złożony do FRSE przez Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach znalazł się na liście zaakceptowanych do realizacji. Tym samym zapewniliśmy sobie środki finansowe na mobilność edukacyjną i wspólne działania uczniów naszej szkoły i ich kolegów ze szkoły w miejscowości Leptokarya w Grecji.

Numer naszego projektu: 2021-2-PL01-KA122-SCH-0000420072

Wysokość przyznanego nam dofinansowania z Unii Europejskiej: 43 374 euro.
Realizacja projektu, w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, pod nazwą „Eureka! Odkrywamy Cię Grecjo!” rozpoczęła się 1 marca 2022 r. Prawdopodobnie już w czerwcu grupa naszych uczniów poszerzy wiedzę i pogłębi umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W dwutygodniowym projekcie weźmie udział 30 uczniów z klas o profilach matematycznych i przyrodniczych. Uczestnicy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji, a następnie po zajęciach przygotowawczych, wyjadą wraz z opiekunami do Grecji.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Koszt wyjazdu, pobytu oraz uczestnictwa we wszystkich zajęciach projektowych pokrywa organizator projektu.

W ramach udziału w programie młodzież opanuje nowy zakres wiedzy i umiejętności z przedmiotów nauczanych w szkole – matematyki, biologii, fizyki, geografii, chemii oraz języka angielskiego. Doskonalić będzie także swoje umiejętności interpersonalne. Zrealizuje zadania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Gratulujemy naszym Beneficjentom i zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy

Skip to content