Konto Rady Rodziców

BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH
 
56  9297  0005  0167  7185  2010  0002
 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Wpłaty na Radę Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego Bolesława Prusa w Skierniewicach
można dokonywać:
do wychowawcy klasy;
 do działu administracyjno-biurowego (p. Beata Pokora);
na konto Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego Bolesława Prusa
w Skierniewicach

BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH
 
56  9297  0005  0167  7185  2010  0002
 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Skip to content