Dokumenty

Statut Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa
w Skierniewicach

Ceremoniał szkolny
załącznik nr 1 do Statutu

Arkusz samooceny zachowania ucznia
załącznik nr 2 do Statutu

Listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe dla uczniów
Załącznik nr 3 do Statutu

Primus inter pares
Załącznik nr 4 do Statutu

PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2024/25


Plan pracy szkoły 2023 2024-1


POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach

Skip to content