Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenia

Komunikat w sprawie zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach będzie wykonywać swoje zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie na odległość obejmie wszystkich uczniów naszej szkoły i polegać będzie na :

1) wymianie informacji między nauczycielem a uczniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2) samodzielnym zapoznawaniu się przez uczniów ze wskazanym przez nauczyciela materiałem dydaktycznym obejmującym realizowany program nauczania;

3) podejmowaniu przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

Komunikacja elektroniczna między nauczycielami a uczniami odbywać się będzie – w zależności od możliwości uczniów – poprzez komputery i/lub telefony komórkowe z wykorzystaniem szkolnych narzędzi, do których dostęp mają wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły:

· e-dziennik,

· szkolne skrzynki mailowe,

· aplikację do prowadzenia czatu i wideokonsultacji.

W okresie prowadzenia kształcenia na odległość uczniowie realizować będą treści nauczania w każdym tygodniu nauki w wymiarze:

· ½ godzin dotychczasowego planu lekcji w formie samokształcenia uczniów realizowanego poprzez zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem dydaktycznym;

· ½ godzin dotychczasowego planu lekcji w formie konsultacji on-line uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz weryfikację on-line ich osiągnięć.

Tygodniowy plan konsultacji on-line w zakresie poszczególnych zajęć będzie opublikowany w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły w zakładce PLAN LEKCJI.

Realizowane w poszczególnych klasach programy nauczania nie będą modyfikowane. Zmianie ulec może jedynie przyjęty przez nauczyciela rozkład materiału (kolejność realizacji treści programu).

Materiały i źródła do samokształcenia będą wskazywane uczniom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów jeden raz w każdym tygodniu nauczania na odległość i zapisywane w e-dzienniku w zakładce ZADANIA DOMOWE. Obowiązuje limitowanie zadań zlecanych uczniom zgodnie z zasadą, żeby na ich realizację uczniowie nie musieli przeznaczać więcej niż ½ godzin dotychczasowego planu lekcji z danego przedmiotu (1).

Monitorowanie i weryfikowanie postępów uczniów odbywać się będzie w trakcie konsultacji on-line i/lub poprzez sprawdzanie zadań pisemnych zlecanych uczniom do realizacji. Weryfikacja postępów znajdzie potwierdzenie w wystawionych uczniowi ocenach wpisywanych do e-dziennika.

Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach realizowane będzie poprzez e-dziennik. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcą klasy dla rodziców odbywać się będą w miarę potrzeb poprzez WIADOMOŚCI wymieniane przez e-dziennik.

Apelujemy do wszystkich uczniów, żeby pozostali w domach i zaangażowali się w realizację tego trudnego dla nas wszystkich zadania – kształcenia na odległość. Prosimy o pomoc Rodziców – niech wszyscy zostaną w domach. Prosimy o ostrożność i życzymy zdrowia.

Do zobaczenia niebawem!

Skierniewice, 24 marca 2020r.

Dyrektor i Nauczyciele Liceum


(1) Ograniczenie to nie obejmuje czytania lektur szkolnych.

Zdalne nauczanie komunikat

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole od 12 do 25 marca 2020r

DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH informuje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole od 12 do 25 marca 2020r.

Uczniowie w tym czasie nie przychodzą do szkoły i ze względów na bezpieczeństwo zdrowotne powinni unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, pamiętając o konieczności rygorystycznego przestrzegania zasad higieny w domu.

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dla uczniów dni wolnych od nauki. Powinni oni odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć na samokształcenie. Warto w tym czasie przeczytać lekturę, uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać kompetencje zgodnie z zaleceniami nauczycieli. Zalecenia te i materiały dydaktyczne będą im przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uczniowie mogą skorzystać także z materiałów zamieszczonych na platformie epodreczniki.pl

W czasie zawieszenia zajęć szkoła będzie nieczynna. O terminie ich wznowienia będziemy informować poprzez szkolną stronę internetową i e-dziennik.

Prosimy śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez dyrektora oraz komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Dzień Drzwi Otwartych 23.04.2020

Aktualności

Wyniki XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Komitet Okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w Skierniewicach informuje, że w dniu 29 lutego 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach odbył się dwustopniowy etap okręgowy dla uczniów województwa łódzkiego. Do eliminacji centralnych zostali zgłoszeni następujący uczniowie:

 1. Kacprzyk Michał – 49 pkt.
 2. Kobuszewski Jakub – 48 pkt.
 3. Namielska Elżbieta – 47 pkt.
 4. Dramińska Julia – 46 pkt.
 5. Majda Lidia – 44 pkt.
 6. Graczyk Jakub – 41 pkt.
 7. Borowska Marta – 40 pkt.
 8. Konczarek Anna – 39 pkt.
 9. Ogórek Zuzanna – 39 pkt.
 10. Królasik Bartosz – 36 pkt.
 11. Gałkiewicz Wojciech – 36 pkt.

                                                                                                             

IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek”

Serdecznie zaprasza my do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym organizatorem jest Główny Inspektor Sanitarny.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Prace konkursowe należy przesyłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach do dnia 08 kwietnia 2020 r. Dla laureatów przewidziane są nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio do zajętego miejsca).

Anna Stopińska

Twoja krew, moje życie

18 lutego 2020 r. pełnoletni uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem „Twoja krew, moje życie.”

Aula szkolna zmieniła się tego dnia w punkt pobrań, gdzie uczniowie dzielnie oddawali krew, by ratować zdrowie i życie małego Jasia Ryjaka z Rawy Mazowieckiej, który jest leczony w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii w  Łodzi. Jaś potrzebuje krwi grupy Brh-, ale można oddać dla niego każdą krew. Krew nie tylko ratuje życie osób po wypadkach, czy w czasie operacji, ale także leczy. A to oznacza, że krwi potrzeba naprawdę dużo. Przykładowo, podczas niektórych operacji serca potrzeba aż 6 jednostek krwi, a podczas przeszczepienia wątroby nawet 20 jednostek. W Centrach Krwiodawstwa dawcy mogą oddać krew pełną lub jej składniki. Krew pełna po pobraniu trafia do laboratorium, gdzie poprzez wirowanie jest rozdzielana na osocze, krwinki czerwone i płytki krwi. Krew pełną można oddawać nie częściej niż co 8 tygodni, a osocze można oddawać nawet co 14 dni. Krew pełną kobiety mogą oddać 4 razy, a mężczyźni 6 razy w roku.

Oddając krew, nie można się zarazić żadną chorobą – krew pobierana jest sprzętem jednorazowego użytku. Oddawanie krwi nie uzależnia – organizm wytwarza tylko tyle nowej krwi, ile jej ubyło, nigdy ani więcej ani mniej. Aby oddać krew, nie trzeba znać swojej grupy – grupa krwi jest oznaczona po pobraniu. Za oddanie krwi nie dostaje się pieniędzy – w Polsce oddawanie krwi jest honorowe, krew oddaje się bezpłatnie.  Krwi nie należy oddawać tylko na apel – krew należy oddawać regularnie. Ma krótki termin ważności, dlatego to, że duża liczba osób odda krew na apel nie oznacza, że będzie jej na zapas. Krew straci swoje właściwości i będzie potrzebna nowa. Na oddanie krwi nie należy przychodzić na czczo – do oddania krwi należy zgłosić się wypoczętym, po lekkim posiłku, przed oddaniem należy pić dużo wody lub soków.

Oddawanie krwi jest bezpieczne! Bardzo dziękujemy tym, którzy zechcieli podzielić się najcenniejszym lekarstwem jakim jest krew.  Mamy nadzieję, że większość uczniów po ukończeniu 18 roku życia dołączy do grona Honorowych Krwiodawców, by ratować zdrowie i życie innych ludzi.

Opiekunowie SK PCK 
Magdalena Kaczuba
Anna Michalska

mLegitymacja

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu mLegitymacja szkolna – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W formularzach udostępnianych rodzicom w aplikacji e-dziennik można pobrać wniosek o wydanie uczniowskiej mLegitymacji. Powyższy wniosek należy wydrukować, uzupełnić o numer legitymacji w wersji papierowej oraz podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Po wpłynięciu wniosku zostaną uruchomione procedury aktywowania aplikacji mLegitymacja dla ucznia. Na stronie internetowej szkoły zamieszczona jest instrukcja pobierania aplikacji mLegitymacja oraz regulamin usługi mLegitymacja szkolna, z którymi należy się zapoznać.

Informacje dotyczące aplikacji mLegitymacja znajdują się  na stronie Ministerstwa Cyfryzacji oraz w poniższym pliku.