Zapraszamy do do udziału w tegorocznych Łódzkich Dniach Informatyki

Tegoroczna edycja ŁDI odbędzie się w pełni zdalnie, a specjalnie dla uczniów szkół średnich zorganizowany zostanie konkurs, w ramach którego będą mogli wykazać się wiedzą i kreatywnością. W konkursie mogą wziąć udział zespoły (liczące od trzech do pięciu uczniów), które przygotują pracę w jednym z czterech obszarów tematycznych:

A.      Stwórz lekcję swoich marzeń!

B.       Gra edukacyjna

C.       Pędzlem po desce – internetowa aplikacja do optymalizacji wypełnienia

D.      ICT dla Zielonego Łódzkiego

 Zgłaszanie zespołów do udziału w konkursie trwa do dnia 18 października 2020 roku na stronie internetowej: www.lodzkiedniinformatyki.pl/junior. Na stronie tej znajdują się również szczegółowe informacje o Łódzkich Dni Informatyki, harmonogram oraz inne przydatne informacje.

On-lineowe ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czterech kolejnych dniach ŁDI 24-27 listopada, a udział w wydarzeniu podobnie jak w latach ubiegłych jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO Planeta

W roku szkolnym 2020/2021 uczestnicy mogą wziąć udział:

– w teście konkursowym o tematyce ekologiczno – przyrodniczej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

– w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły ponadpodstawowej w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Zwierzęta wokół nas”

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00zł od osoby. – opłatę należy wnieść do 8 października 2020r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 25 listopada 2020 r. (czas – 45 minut).

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO p. Iwony Leśniewicz lub p. Agnieszki Kałuckiej
DO  8 PAŹDZIERNIKA.

Zapraszamy do udziału w konkursie polonistycznym „FRASZKA”!

W roku szkolnym 2020/2021 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z: pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku (zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników) oraz zwięzłej części opisowej. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania.

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00zł od osoby. – opłatę należy wnieść do 7 października 2020r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2020 r. (czas – 45 minut).

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO SWOICH POLONISTÓW DO 6 PAŹDZIERNIKA.

XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zapraszam wszystkich uczniów zainteresowanych problemami żywienia i żywności oraz profilaktyką chorób dietozależnych do udziału w XXV Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem wiodącym tegorocznej edycji zawodów jest cukrzyca. Osoby zainteresowane olimpiadą proszone są o zgłoszenie swojego udziału w etapie szkolnym do 30 września 2020 do p. Stegienki oraz zapoznanie się z regulaminem i zakresem materiału obowiązującym w zawodach http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/biezaca_edycja.html.

Eliminacje szkolne odbędą się 15 października 2020.

Jolanta Stegienka