Meet America – finał projektu

20 maja klasa 2a i 2c uczestniczyła w ostatnim spotkaniu z cyklu Meet America, podczas którego uczniowie tradycyjnie spotykają się z Amerykanami – przedstawicielami różnych zawodów. Tym razem gościliśmy trenera sportowego – p. Craiga Parkinsona, który przez 44 lata był trenerem koszykówki, baseballu, futbolu amerykańskiego, lekkoatletyki. Od pięciu lat mieszka w Łodzi, przez trzy lata trenował łódzką drużynę footballu amerykańskiego Wilki, a obecnie jest trenerem drużyny baseballowej Sokoły również z Łodzi. Ostatnio wydał książkę o tematyce sportowej „Dobrze rozegrane strategie”. Dzięki temu spotkaniu uczniowie mieli okazję poznać charyzmatycznego trenera, który udzielił im wielu cennych wskazówek, podzielił się swoim doświadczeniem zawodowym, a także przekonywał, że ciężka praca się opłaca.

Bardzo dziękuję klasie 2a i 2c za udział w tym projekcie! Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec.

Koordynator Projektu
Sylwia Malinowska

WAŻNA INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW!!

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ STRONĘ:

WWW.LODZKIE.EDU.COM.PL

ZALOGOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZEGO SYSTEMU KANDYDAT MOŻE:

  • ZA POMOCĄ LOGINU I HASŁA, KTÓRE OTRZYMA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ (SZKOŁA ZAKŁADA KONTA UCZNIOM);
  • SAM ZAŁOŻYĆ SOBIE KONTO.

PO ZALOGOWANIU SIĘ I WYPEŁNIENIU NIEZBĘDNYCH DANYCH DRUKUJE SIĘ WNIOSEK, KTÓRY PO PODPISANIU PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW SKŁADA SIĘ W SZKOLE PIERWSZEGO WYPORU DO WERYFIKACJI.

POWYŻSZY WNIOSEK MOŻNA TAKŻE PODPISAĆ PROFILEM ZAUFANYM I WTEDY NIE SKŁADA SIĘ W SZKOLE W WERSJI PAPIEROWEJ.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O ETAPACH REKRUTACJI, PROCESIE WYBORU SZKÓŁ ORAZ ODDZIAŁÓW I PODPISYWANIA ELEKTRONICZNEGO WNIOSKÓW MOŻNA ZASIĘGNĄĆ Z MATERIAŁÓW SZKOLENIA ZORGANIZOWANEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH PRZEZ FIRMĘ VULCAN, KTÓRE JEST DOSTĘPNE POD ADRESEM

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM

Panel wykładowców w 2c

18 maja  klasa 2c dołączyła do projektu pt. „Panel profesjonalistów i wykładowców”. Uczniowie spotkali się online z panią dr Elżbietą Pędziwiatr-Werbicką z Katedry Biofizyki Ogólnej UŁ oraz panią dr Aleksandrą Trzewik z Zakładu Biologii Stosowanej z naszego rodzimego Instytutu Ogrodnictwa. Dla uczniów była to okazja do zapoznania się z ofertą uczelni oraz możliwościami, jakie daje studiowanie takiego kierunku, a także z tym, jak wyglądają zajęciami w laboratorium, dlaczego pisze się wejściówki czy jak prowadzi się badania naukowe.

Koordynator Projektu
Sylwia Malinowska