Udział w projekcie „Co czuje natura”

26 października 2018r. dla młodzieży naszej szkoły odbyły się już trzecie zajęcia w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach „Co czuje natura”.

Tym razem uczniowie klasy IIc i IId spotkali się z Anetą Awtoniuk –  behawiorystką i zoopsychologiem, instruktorem szkolenia psów, specjalistką zachowań zwierząt. Prelegentka w niezwykle interesujący sposób przedstawiła zasady komunikowania się człowieka z psem i psa z człowiekiem, poznaliśmy psi język, sposoby uczenia się psów. Nauczyliśmy się rozpoznawać psie emocje. Wszyscy z zaciekawieniem słuchaliśmy informacji przekazywanych przez p. A. Awtoniuk. Spotkanie zakończyło się odpowiedziami na pytania zadawane przez uczniów oraz indywidualnymi rozmowami z gościem.

Jolanta Stegienka

Skip to content