Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Utworzenie pracowni zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Wartość ogólna zadania : 63090 zł
w tym :
59890 zł – dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi;
3200 zł – wkład własny Miasta Skierniewice.

W ramach konkursu udało się stworzyć innowacyjną, szkolną pracownię chemiczną. Dzięki projektowi wykonano remont pracowni, wyposażono i zaopatrzono pracownię w funkcjonalne meble wraz z wieloma nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, sprzętem komputerowym, ekranem multimedialnym najnowszej technologii. Utworzona pracownia stwarza optymalne warunki do nauki i rozwoju uczniów Naszej szkoły.

W dniu 14 czerwca 2023 r. nastąpiło podsumowanie projektu „Nasze Ekologiczne Pracownie” i oficjalne otwarcie pracowni chemicznej. W ramach tej uroczystości uczniowie klasy 1a zaprezentowali możliwości wykorzystania zasobów pracowni, przedstawili wiele ciekawych doświadczeń. Nad przebiegiem ich działań czuwały panie Jolanta Belina – Faryj i Agnieszka Kałucka – nauczyciele chemii. Na koniec spotkania pełnego wrażeń na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek.

Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej „Zielona pracownia w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach”

Utworzenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” 2012 rok

Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach

Przyrodniczy zakątek jako przestrzeń edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Skip to content