Mamy to!

Z radością i dumą przyjęliśmy informację o „Wynikach konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Edukacja szkolna złożonych w ramach akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie 2023 (KA120-SCH)”

Znaleźliśmy się w elitarnym gronie placówek w Polsce, które posiadają akredytację w zakresie edukacji szkolnej. To oznacza uproszczony dostęp do możliwości dofinansowania w ramach Akcja 1. Przyznanie akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnościami w ramach programu Erasmus+ .

To bardzo dobra informacja dla naszych obecnych i przyszłych uczniów! Akredytacja jest przyznana do 2028 roku!

Pochwalić się możemy, że spośród wszystkich złożonych w Polsce wniosków nasz znalazł się na 36 pozycji.

XI Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o III RP

ETAP  FINAŁOWY

W dn. 17  czerwca w Białymstoku odbył się etap centralny XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III  RP.  Do najwyższego szczebla tej olimpiady awansowała dwójka uczniów LO im. B. Prusa w Skierniewicach.

Adrian Galiński  (2B)  i Anna Rochmińska (4E)  zdobyli  tytuły  finalistów.

Gratulacje.

A.Kalski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Utworzenie pracowni zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Wartość ogólna zadania : 63090 zł
w tym :
59890 zł – dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi;
3200 zł – wkład własny Miasta Skierniewice.

W ramach konkursu udało się stworzyć innowacyjną, szkolną pracownię chemiczną. Dzięki projektowi wykonano remont pracowni, wyposażono i zaopatrzono pracownię w funkcjonalne meble wraz z wieloma nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, sprzętem komputerowym, ekranem multimedialnym najnowszej technologii. Utworzona pracownia stwarza optymalne warunki do nauki i rozwoju uczniów Naszej szkoły.

W dniu 14 czerwca 2023 r. nastąpiło podsumowanie projektu „Nasze Ekologiczne Pracownie” i oficjalne otwarcie pracowni chemicznej. W ramach tej uroczystości uczniowie klasy 1a zaprezentowali możliwości wykorzystania zasobów pracowni, przedstawili wiele ciekawych doświadczeń. Nad przebiegiem ich działań czuwały panie Jolanta Belina – Faryj i Agnieszka Kałucka – nauczyciele chemii. Na koniec spotkania pełnego wrażeń na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek.

Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej „Zielona pracownia w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach”

Utworzenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” 2012 rok

Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach

Przyrodniczy zakątek jako przestrzeń edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

X Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

ETAP  FINAŁOWY

W dn. 10 czerwca w Białymstoku odbył się etap centralny X Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Na najwyższym szczeblu tej olimpiady naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów.

Anna Rochmińska (4E) zdobyła tytuł  laureatki  6 miejsca, Adrian Galiński (2B) również został laureatem, a Aleksandra Szwede (4A) została finalistką.

Gratulacje.

A.Kalski

X Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

ETAP  FINAŁOWY

W dn. 3 czerwca w Białymstoku odbył się etap centralny X Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Do najwyższego szczebla tej olimpiady awansowały dwie uczennice LO im. B. Prusa w Skierniewicach.

Magdalena Stelmach (2B) zdobyła tytuł  laureatki  2 miejsca, a  Amelia Kurzec (4A) została finalistką.

Gratulacje.

A.Kalski

Dzień Otwarty – 19 kwietnia 2023 r.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII zamierzających kontynuować naukę w naszej szkole na Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach w dniu 19 kwietnia 2023 roku (środa):

na godzinę 11:00 – uczniów szkół z terenu powiatu skierniewickiego oraz powiatów ościennych;
na godzinę 13:00 – uczniów szkół z terenu miasta Skierniewice

Dzień Otwarty rozpoczniemy na sali gimnastycznej spotkaniem z dyrekcją szkoły, nauczycielami, przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i naszymi uczniami. Następnie zorganizowane grupy będą miały możliwość odwiedzenia naszych klas podczas lekcji.
Zapraszamy i prosimy o punktualne przybycie.

Dyrekcja
Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Skip to content