V Edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w V edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i wprowadzeniem na terenie całego kraju nauczania zdalnego we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w okresie od 26 października do 8 listopada 2020, działając na podstawie § 6. ust. 5 Regulaminu Olimpiady Statystycznej, Komitet Główny OS, po konsultacjach z MEN, podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów I stopnia on-line w miejscu zamieszkania uczestnika Olimpiady.

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/

Chętni uczniowie proszeni o zgłoszenie się do nauczycieli matematyki i wypełnienie formularza rejestracyjnego:
https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/olimpiada/zgloszenie.docx
oraz przesłanie go do dnia 3 listopada do P. Aleksandry Daciów

ZBIÓRKA „DLA PRUSA”

Szanowni Państwo,

z okazji 120 rocznicy powstania naszej szkoły podjęliśmy społeczną zbiórkę na renowację – wierzymy, że dzięki życzliwości Prezydenta Miasta i Radnych Miasta Skierniewice po koniecznej zmianie instalacji będziemy mogli stworzyć salę spotkań służącą zajęciom dodatkowym. Salę, w której będą mogli spotykać się emerytowani nauczyciele i absolwenci. To na jej wyposażenie, na wykonanie niezbędnych prac technicznych zbieramy do końca czerwca pieniądze, ofiarowując Państwu symboliczną cegiełkę, zaprojektowaną przez naszego ucznia Igora Majchrowskiego, a ufundowaną przez pana Jacka Baneckiego – współwłaściciela firmy SIGMA. Prosząc Państwa o otwarte serca, wierzymy w Państwa ofiarność i zrozumienie naszej trudnej sytuacji.
Wszelkie kwoty można wpłacać na konto Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, które patronuje naszej inicjatywie. Wierzymy, że tak jak kiedyś szkoła nasza powstała dzięki zaangażowaniu i ofiarności skierniewiczan, tak dziś dzięki Państwu nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje i talenty. Każdemu z Państwa, kto pozyska dla naszej szkoły kwotę powyżej 2000 złotych gwarantujemy, że jego imię i nazwisko będzie uwiecznione na wmurowanej w ścianę sali tabliczce.

Konto do wpłat: BS 94 9297 0005 0163 9558 2004 0001
ZBIÓRKA „DLA PRUSA” Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic;
ul. Floriana 4; 96-100 Skierniewice

Projekt „Granie na ekranie”

W tym roku szkolnym nasze liceum wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Badawczo-Edukacyjnym: „Granie na ekranie”.

Udział w projekcie polegał na przeprowadzeniu badań naukowych dotyczących grania w gry cyfrowe przez uczniów. Społeczność szkolna zaangażowała się w realizację badań wpisujących się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień i hazardu, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (pkt 1., pkt 5.)

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/ogolnopolski-projekt-badawczo-edukacyjny-granie-na-ekranie–zapraszamy-do-wspolpracy

Lekcja: Enter

www.gov.pl

Nasze liceum przystąpiło do Ogólnopolskiego Projektu „Lekcja: Enter”.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach, przygotowanie nauczycieli do pełniejszego wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy i korzystania z różnych e-zasobów.

„Lekcja: Enter” – jest największym obecnie w Polsce programem szkoleniowym, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym – napisał Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć w liście do dyrektorów szkół.