V Edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w V edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i wprowadzeniem na terenie całego kraju nauczania zdalnego we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w okresie od 26 października do 8 listopada 2020, działając na podstawie § 6. ust. 5 Regulaminu Olimpiady Statystycznej, Komitet Główny OS, po konsultacjach z MEN, podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów I stopnia on-line w miejscu zamieszkania uczestnika Olimpiady.

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/

Chętni uczniowie proszeni o zgłoszenie się do nauczycieli matematyki i wypełnienie formularza rejestracyjnego:
https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/olimpiada/zgloszenie.docx
oraz przesłanie go do dnia 3 listopada do P. Aleksandry Daciów

Skip to content