Informacja o etapach szkolnych olimpiad przedmiotowo-tematycznych organizowanych przez COPTIOSH.

W nadchodzących tygodniach będą przeprowadzone zawody w następujących terminach:

1/ Olimpiada Wiedzy o UE:

– 2.12.2020 r. o godz. 13.00

2/ Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym:

– 7.12.2020 r. o godz. 9.00

3/ Olimpiada Wiedzy o III RP:

– 9.12.2020 r. o godz. 12.00

4/ Olimpiada Wiedzy Historycznej:

– 14.12.2020 r. o godz. 10.00

5/ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie:

– 16.12.2020 r. o godz. 13.00

W dniu eliminacji szkolnych w szkole będzie podana informacja, w której sali one się odbędą. Należy zabrać z sobą maseczkę ochronną !

Konieczne jest poinformowanie p. Andrzeja Kalskiego poprzez teams’a (lub na mail: a.kalski@loprus.pl) o zamiarze przystąpienia do konkretnej olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uczniowie zamierzający wziąć udział w tej olimpiadzie proszeni są o zapoznanie się z Komunikatem  Komitetu Głównego w sprawie zmiany formuły zawodów szkolnych. Informacja ta jest zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady w zakładce Aktualności.

Zamiar przystąpienia do zawodów  szkolnych należy zgłosić Andrzejowi Kalskiemu (poprzez e-dziennik bądź na maila  a.kalski@loprus.pl)

A.Kalski – przewodniczący Komisji Szkolnej Olimpiady

ETAP SZKOLNY OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE

W związku z wydaniem zgody przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na przeprowadzenie w trybie reżimu sanitarnego etapów szkolnych olimpiad, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie zdecydował o przeprowadzeniu etapu szkolnego w dniu 20 listopada (piątek) o godz. 10.00.

Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie (14 osób), a zamierzają wziąć udział w etapie szkolnym, proszeni są o stawienie się w szkole w piątek 20 listopada na godz. 9.45.

Eliminacje szkolne będą odbywać w auli w godz. 10.00 – 10.45.

Będzie to polegało na rozwiązaniu testu.

Przypominam o konieczności zachowania reżimu sanitarnego – obowiązkowe są maseczki, zachowanie dystansu społecznego. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji.

„Szatnia” w sali 96.

W razie wątpliwości proszę pytania kierować na mój mail – a.kalski@loprus.pl

Przewodniczący Komisji Szkolnej – A.Kalski

V Edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w V edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i wprowadzeniem na terenie całego kraju nauczania zdalnego we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w okresie od 26 października do 8 listopada 2020, działając na podstawie § 6. ust. 5 Regulaminu Olimpiady Statystycznej, Komitet Główny OS, po konsultacjach z MEN, podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów I stopnia on-line w miejscu zamieszkania uczestnika Olimpiady.

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/

Chętni uczniowie proszeni o zgłoszenie się do nauczycieli matematyki i wypełnienie formularza rejestracyjnego:
https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/olimpiada/zgloszenie.docx
oraz przesłanie go do dnia 3 listopada do P. Aleksandry Daciów

UWAGA! PRZESUNIĘTE TERMINY ELIMINACJI SZKOLNYCH OLIMPIAD!

Z uwagi na sytuację epidemiczną organizatorzy niektórych olimpiad zdecydowali się na przesunięcie terminów eliminacji szkolnych.

I tak:

–  etap szkolny Olimpiady Wiedzy o UE ma się odbyć  10 listopada,

–  etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka – 12 listopada,

–  etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Prawie – 15 stycznia 2021 r.

Andrzej Kalski

XXXIII Olimpiada Filozoficzna

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w XXXIII Olimpiadzie Filozoficznej. Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym wyborze przez uczestnika jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie XXXIII Olimpiady Filozoficznej oraz na opracowaniu wybranego tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej (tematyka tegorocznej edycji wraz z sugestiami bibliograficznymi oraz program znajdują się tutaj).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nauczycielem języka polskiego.

Skip to content