Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uczniowie zamierzający wziąć udział w tej olimpiadzie proszeni są o zapoznanie się z Komunikatem  Komitetu Głównego w sprawie zmiany formuły zawodów szkolnych. Informacja ta jest zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady w zakładce Aktualności.

Zamiar przystąpienia do zawodów  szkolnych należy zgłosić Andrzejowi Kalskiemu (poprzez e-dziennik bądź na maila  [email protected])

A.Kalski – przewodniczący Komisji Szkolnej Olimpiady