ETAP SZKOLNY OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE

W związku z wydaniem zgody przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na przeprowadzenie w trybie reżimu sanitarnego etapów szkolnych olimpiad, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie zdecydował o przeprowadzeniu etapu szkolnego w dniu 20 listopada (piątek) o godz. 10.00.

Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie (14 osób), a zamierzają wziąć udział w etapie szkolnym, proszeni są o stawienie się w szkole w piątek 20 listopada na godz. 9.45.

Eliminacje szkolne będą odbywać w auli w godz. 10.00 – 10.45.

Będzie to polegało na rozwiązaniu testu.

Przypominam o konieczności zachowania reżimu sanitarnego – obowiązkowe są maseczki, zachowanie dystansu społecznego. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji.

„Szatnia” w sali 96.

W razie wątpliwości proszę pytania kierować na mój mail – [email protected]

Przewodniczący Komisji Szkolnej – A.Kalski

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 1 września 2020 na dużej sali gimnastycznej.

Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego na rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie możemy zaprosić Rodziców naszych Uczniów.
Młodzież i Nauczycieli prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku szkoły, a także o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą.

Klasy I zapraszamy o godzinie 9:00 na spotkanie z wychowawcą klasy, które odbędą się:

  • Klasa 1a – sala 22,
  • Klasa 1b – sala 24,
  • Klasa 1c – sala 32,
  • Klasa 1d – sala 44,
  • Klasa 1e – sala 96,
  • Klasa 1f – sala 13.

Klasy I a, b , f wchodzą wejściem głównym.

Klasy c, d, e wchodzą wejściem bocznym.

O godzinie 9:30 rozpoczęcie roku szkolnego 2020.2021 dla klas I, III

Klasy trzecie wchodzą wejściem bocznym.

Klasy pierwsze po spotkaniu z wychowawcami przechodzą na dużą salę gimnastyczną.

O godzinie 11:30 rozpoczęcie roku szkolnego 2020.2021 dla klas II

Klasy II a, b, c, d, e wchodzą wejściem bocznym.

Klasy II f, g, h, j, k wchodzą wejściem od szatni.

Przypominamy, że podczas uroczystości obowiązuje strój galowy!

Bezpieczny powrót do szkoły – rodzice

Bezpieczny powrót do szkoły – uczniowie

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Na podstawie art. 158 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020, poz. 910) oraz § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym