INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO NASZEGO LICEUM SĄ ZOBOWIĄZANE W TERMINIE OD 23 LIPCA 2021 ROKU DO 30 LIPCA 2021 R. DO GODZINY 15:00 POTWIERDZIĆ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE:

  • ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
  • ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  • 1 FOTOGRAFIĘ (PODPISANĄ IMIENIEM I NAZWISKIEM, KLASA);
  • KARTĘ INFORMACYJNĄ KANDYDATA 2021/2022 (DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY);
  • ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DO POBRANIA
    NA STRONIE SZKOŁY).
Skip to content