Udział w projekcie – Niemiecka Wymiana Młodzieży

W dniach 30.09.2019 – 06.10.2019 7-osobowa grupa młodzieży klas III a, b, e Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach pod opieką pani Lilli Popłońskiej i p. Katarzyny Nowak wzięła udział w projekcie realizowanym przez miasta partnerskie Skierniewice i Gerę oraz Polską – Niemiecką Wymianę Młodzieży w miejscowości Kamminke (Niemcy).

Celem spotkania młodzieży była wymiana poglądów na temat trudnej historii polsko-niemieckiej jako podłoże do refleksji dotyczącej teraźniejszości i przyszłości.

Nauka płynąca z historii ma stać się przyczynkiem do budowania wspólnej europejskiej przyszłości, poznania sąsiadów, do rozwijania postawy tolerancji i akceptacji. Uczestnicy wycieczki odwiedzili ponadto groby żołnierzy na wzgórzu Golm, zwiedzili Świnoujście, Herringsdorf, a także mieli okazję odbyć rejs statkiem pirackim.

Skip to content