Rosyjski w biznesie

30 września z inicjatywy pani Sylwii Malinowskiej odbyło się spotkanie z absolwentką szkoły – studentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Nieruchomości i Inwestycje. Celem spotkania było przybliżenie uczniom profilu uczelni, oferowanych kierunków oraz bliższe zapoznanie ze wspomnianym fakultetem, na którym prowadzone są zajęcia w kilku językach obcych, w tym w języku rosyjskim biznesowym. Uczniowie mieli okazję zobaczyć notatki czy pomoce naukowe z takich zajęć oraz kilka prezentacji dotyczących gospodarki.

   

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilku klas naszego liceum. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie uczniów i może okazać się bardzo pomocna przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Opiekunowie: Sylwia Malinowska, Dorota Pszczółkowska, Anna Fajkowska – Wesołek.

Skip to content