Antoni Galiński

8 października 2019 r. zmarł Antoni Galiński, pochodzący z Lututowa historyk, odznaczony medalem Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej, honorowy członek Światowego Związku Żołnierzy AK.

Jako pracownik łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej koordynował działalność Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu.

Człowiek otwarty i szlachetny, który z dochodzenia do prawdy uczynił swoją misję. Scalał środowiska. Budował i rozwijał aktywność lokalnych społeczności w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa. Przez wiele lat wyznaczał swoim współpracownikom kierunek działania. Niestrudzony, niezmienny w swoich przekonaniach, nie zaprzestał tej aktywności aż do końca. Żegnaj Przyjacielu!

25 stycznia 2010 r. to właśnie dzięki zaangażowaniu p. A. Galińskiego  rozpoczął swoją działalność w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota”. Klub skierniewicki był siódmym klubem w okręgu łódzko – kaliskim. Do podstawowych zadań klubu należy przekazywanie swoim członkom oraz społeczeństwu opartej na najnowszych badaniach wiedzy historycznej, obejmującej dzieje Polski i losy jej obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennego komunistycznego zniewolenia i oporu społecznego do 1989 r.

Iwona Leśniewicz – przewodnicząca Klubu w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Skip to content