Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Na podstawie art. 158 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020, poz. 910) oraz § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Skip to content