Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Na podstawie art. 158 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020, poz. 910) oraz § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO NASZEGO LICEUM SĄ ZOBOWIĄZANE W TERMINIE DO 18 SIERPNIA 2020 R. POTWIERDZIĆ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE:

  • ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
  • ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  • 1 FOTOGRAFIĘ (PODPISANĄ IMIENIEM I NAZWISKIEM, KLASA);
  • KARTĘ INFORMACYJNĄ KANDYDATA 2020/2021 (DO POBRANIA);
  • ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DO POBRANIA).

Wakacyjny Konkurs PIXart


Tworzysz na komputerze? Tworzysz na papierze? A może łączysz obie techniki?

Niezależnie od tego, co preferujesz, Twoją siłą jest kreatywność! Wykorzystaj ją i weź udział w naszym konkursie! Stwórz kreatywną grafikę, używając programowania! PixArt to konkurs na pograniczu grafiki komputerowej i programowania. Zadaniem uczestników jest stworzenie grafiki lub animacji w … Czytaj dalej

Skip to content