Informacja dla osób zakwalifikowanych do klas pierwszych

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO KLAS PIERWSZYCH

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO NASZEGO LICEUM SĄ ZOBOWIĄZANE        W TERMINIE
OD 19 LIPCA 2022 ROKU DO 22 LIPCA 2022 R. DO GODZINY 12:00 POTWIERDZIĆ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE:

  • ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
  • ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Skip to content