Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO Planeta

W roku szkolnym 2020/2021 uczestnicy mogą wziąć udział:

– w teście konkursowym o tematyce ekologiczno – przyrodniczej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

– w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły ponadpodstawowej w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Zwierzęta wokół nas”

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00zł od osoby. – opłatę należy wnieść do 8 października 2020r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 25 listopada 2020 r. (czas – 45 minut).

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO p. Iwony Leśniewicz lub p. Agnieszki Kałuckiej
DO  8 PAŹDZIERNIKA.

Skip to content