Zapraszamy do udziału w konkursie polonistycznym „FRASZKA”!

W roku szkolnym 2020/2021 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z: pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku (zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników) oraz zwięzłej części opisowej. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania.

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00zł od osoby. – opłatę należy wnieść do 7 października 2020r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2020 r. (czas – 45 minut).

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO SWOICH POLONISTÓW DO 6 PAŹDZIERNIKA.

Skip to content