ZAJĘCIA W LABORATORIUM BIOCENTRUM EDUKACJI NAUKOWEJ w Warszawie

W dniu 10 maja 2023 uczniowie klasy IA o profilu medycznym wraz z opiekunkami E. Woźniak i J. Stegienką uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych w BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie.

Zajęcia „Synergia – wewnętrzne życie komórki” były okazją do ugruntowania i pogłębienia wiedzy z takich dyscyplin jak: biologia molekularna, biochemia, biologia komórki. Młodzież samodzielnie wykonała serię obserwacji mikroskopowych preparatów eukariotycznych w różnych etapach podziału komórki oraz wizualizację swoich własnych komórek nabłonkowych, zbadała wpływ używek na upośledzenie procesów utleniania komórkowego w organizmach modelowych Tetrahymena thermophila i Saccharomyces cerevisiae. Podczas zajęć uczniowie wykonali eksperyment, dzięki któremu zrozumieli zależność między prawidłową fizjologią błony komórkowej a żywotnością komórki.  Jednocześnie udział w warsztatach był szansą na naukę podstawowych metod pracy w laboratorium: pipetowania, obserwacji mikroskopowych, barwienia preparatów.

Jolanta Stegienka

Skip to content