WYPŁATA STYPENDIUM

Stypendium Dyrektora Szkoły będzie wypłacane od 05 lipca 2021 roku w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.

Skip to content