WIGILIA SZKOLNA

22 grudnia, w ostatnim dniu przed świąteczną przerwą, spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, aby w gronie całej społeczności szkolnej świętować Wigilię Bożego Narodzenia. Na początku spotkania harcerze Hufca Skierniewice przekazali na ręce pani dyrektor Anna Janus betlejemskie światło pokoju.

Następnie, jak nakazuje tradycja, zostało odczytane Słowo Boże o narodzinach Jezusa i nastąpił czas życzeń. Na koniec apelu zostało zaprezentowane przedstawienie pt. „Pod skrzydłami aniołów”, które miało na celu ukazanie wyjątkowości wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat.

Słaniało ono do refleksji nad realizacją zapowiedzi tego wydarzenia i jego znaczenia dla nas żyjących współcześnie.

Prawdziwe świąteczny klimat został stworzony poprzez nastrojową scenografię i elementy muzyki i tańca. Bardzo ciepło był przyjęty występ grupy nauczycieli.


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego radosnego wydarzenia!

Monika Sobczak i Renata Stępniak

Skip to content