WAŻNA INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW!!

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ STRONĘ:

WWW.LODZKIE.EDU.COM.PL

ZALOGOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZEGO SYSTEMU KANDYDAT MOŻE:

  • ZA POMOCĄ LOGINU I HASŁA, KTÓRE OTRZYMA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ (SZKOŁA ZAKŁADA KONTA UCZNIOM);
  • SAM ZAŁOŻYĆ SOBIE KONTO.

PO ZALOGOWANIU SIĘ I WYPEŁNIENIU NIEZBĘDNYCH DANYCH DRUKUJE SIĘ WNIOSEK, KTÓRY PO PODPISANIU PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW SKŁADA SIĘ W SZKOLE PIERWSZEGO WYPORU DO WERYFIKACJI.

POWYŻSZY WNIOSEK MOŻNA TAKŻE PODPISAĆ PROFILEM ZAUFANYM I WTEDY NIE SKŁADA SIĘ W SZKOLE W WERSJI PAPIEROWEJ.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O ETAPACH REKRUTACJI, PROCESIE WYBORU SZKÓŁ ORAZ ODDZIAŁÓW I PODPISYWANIA ELEKTRONICZNEGO WNIOSKÓW MOŻNA ZASIĘGNĄĆ Z MATERIAŁÓW SZKOLENIA ZORGANIZOWANEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH PRZEZ FIRMĘ VULCAN, KTÓRE JEST DOSTĘPNE POD ADRESEM

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM

Skip to content