Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.

Galę rozpoczęła od przemówienia pani Dyrektor Iwona Leśniewicz następnie wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości: pani Doroty Rutkowskiej Poseł na Sejm RP, pana Leszka Jeka Radnego Miasta Skierniewice oraz pana Mariusza Smolczewskiego Przewodniczącego Rady Rodziców. Pani Iwona Leśniewicz podziękowała nauczycielom, rodzicom, uczniom za całoroczną pracę oraz życzyła miłego i bezpiecznego wypoczynku. Pani Dyrektor Lilla Popłońska odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej. Po przemówieniach najlepsi uczniowie otrzymali z  rąk pani dyrektor nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem
i dyplomy za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, wyróżniające wyniki w nauce, szczególne zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. Po części oficjalnej zaprezentowano część artystyczną. Zgromadzeni obejrzeli bajkę w języku ukraińskim przygotowaną przez pana Michała Chruściela oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu uzdolnionych muzycznie uczniów naszej szkoły. Za organizację uroczystości odpowiedzialni byli: pani Beata Markiewicz, pani Anna Stopińska oraz pani Bożena Prachnio.

Anna Lelonkiewicz-Kubik

Skip to content