Szkolny Festiwal Nauki

W dniu 19.06.2018r. odbył się Szkolny Festiwal Nauki podczas, którego zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych realizował projekt edukacyjny z zakresu kryminalistyki.

Festiwal rozpoczął się spotkaniem z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach p. starszym sierżantem Łukaszem Kopia, p. aspirantem Jakubem Piotrowskim i p. sierżantem sztabowym Danielem Kwaśniewskim.

Kolejnym punktem był konkurs z zakresu kryptografii i szyfrowania przeprowadzony pod opieką p. Aleksandry Daciów przez uczniów klasy 1d. Podczas przebiegu uroczystości trzyosobowe zespoły uczniowskie brały udział w konkursach : filmowym, rozprawie sądowej i konkursie „Czytamy kryminały”. Rywalizacje konkursowe zakończyły się uzyskaniem nagród przez klasy: 2ag, 1d, 2d, które ufundowała Rada Rodziców. Następnym  punktem festiwalu było spotkanie ze studentką Kryminalistyki i nauk sądowych Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszką Brzezińską. Ostatnim punktem uroczystości było podsumowanie konkursów: matematycznego, informatycznego i z języka polskiego.

Całość prowadzili i przygotowywali uczniowie klasy 1d.

Jolanta Stegienka

Agnieszka Kałucka

Skip to content