TRANSPLANTACJA RATUJE ŻYCIE

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach od kilku lat bierze udział w kampaniach społecznych promujących transplantację i oświadczenia woli.

Celem naszych tegorocznych działań w ramach kampanii „Marsz po nowe życie” jest promowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz w lokalnej społeczności przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.

22 kwietnia 2022r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas III z panem Zbigniewem Wojdą – koordynatorem do spraw przeszczepów w POLTRANSPLANCIE. Spotkanie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat transplantacji, pozwoliło określić niedomówienia i wątpliwości na temat dawstwa /transplantacji narządów, a także omówić stanowisko kościoła rzymsko-katolickiego oraz innych kościołów i wyznań wobec dawstwa/ transplantacji narządów. Pan Z. Wojda starał się również obalić mity, przekłamania i stereotypy, które narosły wokół transplantacji organów.

9 czerwca 2022 r.  przedstawiciele klas I i II uczestniczyli w happeningu „Marsz po nowe życie”. Młodzież wyruszyła uświadamiać społeczność Skierniewic. Idąc głównymi ulicami miasta z transparentami, plakatami, uczniowie wznosili hasła zachęcające do wypełniania oświadczeń woli. Razem z nami maszerowali p. Zbigniew Wojda z Poltransplantu oraz panie, które doświadczyły przeszczepienia narządów – p. Agnieszka Chęcielewska (15 lat po przeszczepie nerki), p. Krystyna Rutkowska (19 lat po przeszczepie wątroby) oraz p. Teresa Kowalska, która wspiera ideę transplantacji. Panie dały świadectwo młodzieży i naszemu społeczeństwu, że przeszczep to drugie wspaniałe życie. Pokazały jak odnieść się do świadomego dawstwa narządów. „Prusacy” rozdali około 1000 oświadczeń woli i 2000 ulotek informacyjnych. Oświadczenia wręczono między innymi Wiceprezydentowi Miasta, sprzedawcom, przechodniom.

Happening spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Skierniewic oraz lokalnych mediów. Wiele osób posiadało wiedzę na temat transplantacji, ale byli i tacy, których należało uświadomić w tym zakresie.

Koordynatorzy akcji – Anna Michalska
Magdalena Kaczuba

Skip to content