Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia na całym świecie  obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez ONZ.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań.

Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii, można w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin.

Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu.

Ten dzień jest adresowany do każdego z nas 😊

Motywem obchodów jest kolor niebieski.

2. kwietnia, wieczorem, wiele instytucji a także prywatnych domów podświetli się na niebiesko, na znak łączności z osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami.

Uwaga konkurs!

W związku z ŚDŚA ogłaszamy  konkurs dla uczniów  LO im. B. Prusa, 

na uzupełnienie hasła promującego obchody tego dnia w szkole.

Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu hasła:

Autyzm:  A…kceptujmy, B…,  C…

Za uzupełnione hasło rozumie się takie, w którym pojawią się czasowniki w trybie rozkazującym zaczynające się od liter: B i C, wyrażające apel, zachętę do przyjmowania  postawy akceptacji, zrozumienia wobec zjawiska autyzmu.

Propozycje hasła można przesyłać drogą mailowa na adres:

michalak.jagoda@gmail.com  do 20 kwietnia 2020r.

Proszę podać imię, nazwisko i klasę.

Autor najciekawszego hasła otrzyma nagrodę książkową.

Skip to content