SUKCES W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O RODZINIE

Martyna i Aleksandra uzyskały tytuł laureatek II miejsca 6. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w Olsztynie na Wydziale Teologii UWM  odbył się finał 6. edycji Ogólnopolskiej  Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wzięły w nim udział uczennice klasy III h – Martyna Maciejak i Aleksandra Kuś. Reprezentantki  naszej szkoły i Województwa Łódzkiego po części pisemnej olimpiady zakwalifikowały się do części ustnej, która polegała na debacie publicznej nt. polityki prorodzinnej (rozwiązanie problemu). Debata była  oceniana przez Komisję, w skład której wchodzili przedstawiciele Rządu i Samorządów Wojewódzkich, pracownicy naukowi wyższych uczelni, reprezentanci organizacji pozarządowych, finalistów I etapu (losowo wybranych, którzy nie zakwalifikowali się do debaty), studentów Koła Naukowego Inicjatyw Prorodzinnych WT UWM.

Decyzją Komisji, wyrażoną poprzez głosowanie, Martyna i Aleksandra uzyskały tytuł laureatek II miejsca 6. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Ponadto, nasza szkoła została uhonorowana statuetką jako jedna z dwóch szkół w Polsce biorących udział w olimpiadzie od 1. edycji.

Renata Stępniak

Skip to content