Oferta edukacyjna 2022-23

OFERTA EDUKACYJNA 2022-2023


 • Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
  w Skierniewicach na rok szkolny 2022/2023 
Symbol oddziału Profil oddziału Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Opis oddziału
1A Medyczny Biologia Chemia Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, weterynarii oraz przyrodniczych.
1B Dziennikarsko – prawny Język polski
Historia
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, filologia polska, medioznawstwo, bibliotekoznawstwo, administracja, historia, religioznawstwo, archeologia  i inne
1C Społeczny Geografia
WOS
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: nauki społeczne, socjologia, politologia, psychologia, pedagogika i inne.
1D Ekonomiczny Matematyka
Geografia
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: ekonomia, bankowość, zarządzanie i marketing, logistyka, turystyka i rekreacja i inne.
1E Politechniczny Matematyka
Fizyka
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: automatyka, budownictwo, elektronika, mechatronika, biofizyka, energetyka, lotnictwo i inne.
1F Ekologiczny Biologia
Geografia
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, ekologia, geologia, geografia, zoologia i inne.
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
 • Język polski
 • Matematyka
 • Języki obce (nauczane w szkole podstawowej)
Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru
 • Język angielski
 • WOS (poza klasą 1C)
Języki obce do wyboru (dwa do wyboru spośród oferowanych)
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język francuski
 • Język rosyjski

ZAPRASZAMY, CZEKAMY NA WAS !

Skip to content