Lekcja: Enter

www.gov.pl

Nasze liceum przystąpiło do Ogólnopolskiego Projektu „Lekcja: Enter”.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach, przygotowanie nauczycieli do pełniejszego wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy i korzystania z różnych e-zasobów.

„Lekcja: Enter” – jest największym obecnie w Polsce programem szkoleniowym, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym – napisał Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć w liście do dyrektorów szkół.

Skip to content