Akcja sadzenia lasu na terenie leśnictwa Grabina

Pod koniec kwietnia przedstawiciele klas I wraz z opiekunem p. Michałem Chruścielem uczestniczyli w akcji sadzenia lasu na terenie leśnictwa Grabina.

Zanim rozpoczęli pracę, wysłuchali krótkiego wykładu na temat technik sadzenia drzew oraz ochrony środowiska. Wszyscy chętnie zaangażowali się w akcję. Pracowali w 2-osobowych grupach. W sumie posadzili 4000 jednorocznych sadzonek sosny na powierzchni 0,44 ha.

Wyjazd wzbudził zainteresowanie problemami ekologii i ochrony środowiska, uświadomił uczestnikom rolę człowieka w zachowaniu równowagi w przyrodzie.

Opiekun Michał Chruściel

 

Skip to content