Akademia Ciekawej Chemii

W dniu 16 stycznia 2019r. uczniowie klasy 2d wzięli udział  w czwartych zajęciach Akademii Ciekawej Chemii na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem spotkania był wykład dr Marioli Tkaczyk pt. „Liniowy wzrost, spadek a może plateau?”. W ramach wykładu omówiono zastosowanie funkcji liniowej do opisu wybranych zależności pomiędzy wielkościami fizykochemicznymi.

Chemia, która jest nauką empiryczną bazuje na obserwacji faktów doświadczalnych. Wykonanie pojedynczego eksperymentu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Dopiero umiejętne wykonanie serii eksperymentów oraz ich opracowanie daje szanse odpowiedzi na wiele trudnych pytań np. o oddziaływaniach międzycząsteczkowych.

Wykład uwieńczyły doświadczenia chemiczne  zaprezentowane przez studentki  Koła Naukowe Chemii Kosmetycznej.

Agnieszka Kałucka

Skip to content