Zapytania Ofertowe


Zapytanie ofertowe nr 1/2018   
(wymiana przyłącza wodnego wewnątrz budynku)

 W ramach procedury – zasada konkurencyjności Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach ul. Henryka Sienkiewicza 10, zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie prac remontowych. <<czytaj całość>>


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019
NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Treść zapytania ofertowego
Specyfikacja zapytania ofertowego
Klauzula informacyjna RODO

Informacje dodatkowe do specyfikacji-cz_1         Informacje dodatkowe do specyfikacji-cz_2


Protokół z wyboru oferenta do pracowni komputerowej