Zapraszamy do udziału w konkursach przyrodniczych ZO LOP w Skierniewicach

Proponujemy uczniom, członkom Szkolnego Koła LOP w Liceum Ogólnokształcącym im.  B. Prusa w Skierniewicach udział w konkursach  o tematyce przyrodniczej. Zamieszczamy  poniżej regulaminy następujących konkursów:

1.Ogólnopolski  Konkurs „Mój Las” – jest to konkurs wiedzy (prace pisemne), plastyczny (technika dowolna)  i fotograficzny (zdjęcia) organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.

2. Okręgowy Konkurs Fotonatura „Różnorodność kształtów i kolorów grzybów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” – konkurs fotograficzny (zdjęcia o tematyce przyrodniczej).

3. Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura zaklęta w leśnych wersach” (wiersze i proza o tematyce leśnej).

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSACH  PROSZONE SĄ O SKŁADANIE  PRAC TEMATYCZNYCH  DO p. Iwony Leśniewicz lub p. Agnieszki Kałuckiej W TERMINACH PODANYCH  W REGULAMINIE. Informacji o szczegółach dotyczących opracowania prac konkursowych udziela p Iwona Leśniewicz (od poniedziałku do środy).

Skip to content