Zajęcia laboratoryjne w Biocentrum Edukacji Naukowej w Warszawie

28 listopada 2018 młodzież klasy IIID i ID wzięła udział w warsztatach „Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste”.

Na zajęciach uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat   współpracy narządów człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem roli wątroby i nerek w detoksykacji organizmu. Przeprowadzili  symulację dializy z wykorzystaniem błony półprzepuszczalnej i roztworów o zmiennym składzie chemicznym.  Własnoręcznie przygotowali preparaty rozmazu krwi szczura, wykonali testy neurologiczne na pobudliwość i gęstość występowania receptorów skóry. Powtórzyli wiedzę z dziedziny embriologii człowieka, niezbędną do zrozumienia znaczenia stosowania komórek macierzystych i inżynierii tkankowej w  transplantologii i medycynie regeneracyjnej. Uczestnicy warsztatów  mieli niepowtarzalną szansę obserwować przyżyciowo trzydniowe zarodki kurze (w pełnej zgodzie ze wszystkimi prawnymi regulacjami bioetycznymi), a następnie wykonać z nich utrwalone preparaty do bardziej wnikliwych obserwacji z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych. Zajęcia w warszawskim laboratorium wzbudziły wiele emocji.

Na zakończenie wycieczki, w Muzeum Ewolucji odbyła się lekcja muzealna poświęcona ewolucji życia na Ziemi.

Jolanta Stegienka

Skip to content