XVII OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE KOLBE

2 marca 2023 w Niepokalanowie odbył się diecezjalny etap Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie. Jej celem jest między innymi przybliżenie postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego a także odnoszenie zdobytej wiedzy do współczesności i poszukiwanie inspiracji w życiu świętego.

 Zofia Antoniak i Alicja Wójcik (obie z klasy Ib)  będą reprezentować diecezję łowicką w finale ogólnopolskim, który będzie miał miejsce 21 kwietnia 2023 r. w Siedlcach.

Wyniki etapu diecezjalnego

Gratulacje!
Renata Stępniak

Skip to content