Wycieczka do Rogowa

8 i 11 października uczniowie klas biologiczno-chemicznych 3d i 3j uczestniczyli w zajęciach terenowych z biologii, prowadzonych przez pracowników Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie. Młodzież samodzielnie odławiała i oznaczała zwierzęta bezkręgowe żyjące w ściółce leśnej, wytyczała powierzchnie badawcze w lesie, określała cechy populacji oraz opracowała łańcuchy pokarmowe na podstawie zaobserwowanych śladów obecności zwierząt. Uzupełnieniem zajęć był spacer ścieżkami bajecznie kolorowego Arboretum i Alpinarium. Uczestnicy wycieczki uczyli się rozpoznawać wybrane gatunki drzew iglastych i liściastych, podziwiali przebarwienia liści kolekcji klonów zgromadzonych w Arboretum a nawet skosztowali owoców z niektórych egzotycznych roślin.

Jolanta Stegienka

Skip to content