Wycieczka do cerkwi w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 23.03.2018r. odbyła się wycieczka do cerkwi w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczniowie klas I, mieli okazję zapoznać się z religią prawosławną. Lekcję poprowadził pop, który opowiedział o historii cerkwi i panujących w niej zwyczajach. Młodzież zobaczyła wnętrze budynku, w tym ołtarz i ikony. Na pamiątkę zrobiliśmy kilka fotografii, które znajdują się w galerii. Ciekawym elementem lekcji było wskazanie podobieństw i różnic w kościele prawosławnym i katolickim.
Opiekę sprawowali: p. Michał Chruściel i p. Sylwia Barceluk-Juraś, p. Katarzyna Hałatiuk
Skip to content