W ramach współpracy z Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego

W ramach współpracy z Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kolejny już rok, nasi uczniowie klasy 1e, 2e i 3d, biorą udział  w zajęciach Akademii Ciekawej Chemii, w wykładach online na Platformie Teams. Wykłady obejmują wybrane zagadnienia z różnych działów chemii, wzbogacone pokazami eksperymentów.

W dniu 25.10.2023 r. 12 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach uczestniczyło w pierwszym w tym roku szkolnym wykładzie dr Pawła Krzycznonika „Tlen – pierwiastek życia- czy zawsze?”.  W trakcie wykładu zaprezentowano właściwości fizyczne tlenu, jego formę podstawową i wzbudzoną. Nawiązano do wykorzystania tlenu w procesach spalania węglowodorów, do jego właściwości chemicznych oraz zawartości w powietrzu. Jak niedomiar i nadmiar tlenu wpływa na organizm dorosłego człowieka.

Agnieszka Kałucka

Skip to content