Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Na początku uroczystości, po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu  hymnu państwowego, delegacje młodzieży złożyły kwiaty przy tablicach upamiętniających uczniów Liceum i mieszkańców Skierniewic poległych podczas II wojny światowej.
Następnie przewodniczący Rady Miasta w imieniu prezydenta      Skierniewic – Krzysztofa Jażdżyka – podziękował dotychczasowej dyrektor – pani Iwonie Leśniewicz – za dziesięć lat kierowania szkołą i powitał nową dyrektor – panią Annę Janus.  Po przemówieniach pani dyrektor, gości i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych (absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych). Ceremonię poprowadzili wspólnie pan Sławomir Kowalski i pani Lilla Popłońska. Po ślubowaniu wyprowadzono sztandar szkoły i rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów różnych klas pod opieką pani Anny Olczak i pana Michała Chruściela. Na program artystyczny złożyły się dwie piosenki patriotyczne upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, wykonane przez Karolinę Maszkowską z kl. 2c i Marię Galińską z kl. 2a, występy wokalne Kingi Klepaczki i Patrycji Śmiechowicz z kl. 3c oraz popis taneczny Patrycji Krupy z kl. 3e i Nell Czarneckiej z kl. 2f. Te ostatnie przypomniały społeczności szkolnej  o trwającym jeszcze lecie.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.
Rok szkolny 2019/2020, w którym Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa obchodzi 120 rocznicę swego istnienia, rozpoczął się na dobre…
Skip to content