Umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy w Polsce i w krajach UE

Uczniowie klas czwartych wzięli udział w zajęciach przeprowadzanych przez panią Marzenę Popińską na temat: „Umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy w Polsce i w krajach UE”. Spotkania zostały zrealizowane w ramach współpracy z Centrum Informacji i Planowani Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach.

Uczniowie mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

  • Zasady przygotowania się do poszukiwania pracy (kompetencje, umiejętności, stanowiska pracy, zawody przyszłości)
  • Najczęściej popełniane błędy przy poszukiwaniu zatrudnienia,
  • Źródła pozyskiwania ofert pracy
  • Dokumenty aplikacyjne (omówienie systemu ATS)
  • Rozmowa kwalifikacyjna w tym on-line
  • Zapoznanie uczestników z różnymi formami zatrudnienia w Polsce oraz poza granicami kraju
  • Omówienie zadań instytucji rynku pracy w zakresie realizowanych usług pośrednictwa pracy
  • Gdzie szukać ofert pracy, nabycie umiejętności wyszukiwania ofert pracy
  • Jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą
  • Bezpieczeństwo podejmowanego zatrudnienia w kraju i za granicą, jak korzystać z krajowego rejestru agencji zatrudnienia, o czym należy pamiętać przed wyjazdem, jakie dokumenty przygotować, do jakich instytucji się zwrócić

Bardzo nam przyjemnie było gościć naszą prelegentkę. Cieszymy się na dalszą współpracą.

Aneta Nowak

Skip to content