Teatralna przygoda z „Balladyną” J. Słowackiego

11 stycznia uczniowie klas 1a i 1d wraz z opiekunami p. Anną Lelonkiewicz-Kubik, p. Moniką Stachów, p. Magdaleną Kaczubą oraz p. Anną Miler wybrali się na wycieczkę do Teatru Muzycznego w Łodzi, na spektakl „Balladyna”. Celem wycieczki było nie tylko utrwalenie treści programowych dotyczących „Balladyny” , ale przede wszystkim podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki, uwrażliwienie na piękno żywego słowa oraz kształtowanie nawyku uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Skip to content