Świętujemy Dzień Niepodległości…

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  obyło się  naszej szkole wiele imprez okolicznościowych wpisanych w kalendarz minionego i obecnego roku szkolnego.

Ich uwieńczeniem był apel zorganizowany w dniu 9 listopada 2018 roku,  stanowiący nietypową lekcję historii zarówno w ujęciu ogólnonarodowym, jak i lokalnym.

Myślą przewodnią uroczystości były słowa ks. Stanisława Gronia: „Patriotyzm to miłość ojczyzny, a ojczyzna to ludzie, kultura, historia i obyczaje, w których wyrośliśmy”. Tak więc ludzie, kultura, historia i obyczaje złożyły się na program rocznicowego apelu.

Rozpoczęliśmy go bardzo uroczyście odśpiewaniem wszystkich zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”, ze świadomością, że w tym samym momencie co my hymn śpiewa młodzież we wszystkich  szkołach w kraju.

Następnie dr Anna Olczak przedstawiła zgromadzonym sylwetki skierniewiczan, w tym uczniów szkół, na bazie których uformowało się LO im. B. Prusa, uczestniczących w walkach o odzyskanie niepodległości.  Wśród nich był m.in. Aleksander Narbut-Łuczyński.

Potem uczniowie z koła teatralnego przedstawili przygotowany pod okiem p. Bożeny Prachnio montaż słowno-muzyczny pt. „Drogi do wolności”, który przybliżył społeczności szkolnej dramatyczne okresy walk o wolną Polskę od XIX do końca XX wieku. Wykorzystane w przedstawieniu przemówienia do narodu (Józefa Piłsudskiego, papieża Jana Pawła II), pieśni powstańcze, fragmenty „Dziadów cz. III”  i wiersze, m.in. K. K. Baczyńskiego stanowiły wzruszający obraz narodowych zmagań o niepodległość i utrzymanie narodowej tożsamości.

W drugiej części uroczystości panie wicedyrektor: Lilla Popłońska i Jolanta Sukiennik oraz przewodniczący SU Sebastian Adamczyk i inni uczniowie odczytali publicznie fragmenty „Przedwiośnia”, włączając się tym samym w akcję narodowego czytania powieści Stefana Żeromskiego. Zaprezentowane fragmenty ukazywały nadzieje, obawy, niepokoje i rozczarowania Polaków w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.

Dopełnieniem apelu były pieśni  legionowe: „Piechota”, „My pierwsza brygada” i „Wojenko, wojenko” oraz „Rota”  odśpiewane przez chór i całą społeczność szkolną.

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniu uroczystości.

Organizatorzy

Skip to content